Välkommen till oss!

Söker du efter ett professionellt entreprenadföretag med lång erfarenhet, av allt från vanliga entreprenaduppdrag till avancerade rivningsuppdrag och specialtransporter, har du hamnat rätt!

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och strävar efter en så låg miljöpåverkan som möjligt i form av effektivare rivnings- och transportmetoder samt minimering av deponin.

Som en extra trygghet för våra kunder har vi medlemskap i ME (Maskinentreprenörerna), Svenskt Näringsliv och Sveriges Åkeriföretag.

Kontakta oss gärna för mer information!

VAD VI GÖR?

Rivningar
 Rivningar

Rivningar

Spåntnig
Spåntnig

Spåning

Transporter
Transporter

Transporter

Schaktning
Schaktning

Schaktning

Fräsning
Fräsning

Fräsning

Demontering
Demontering

Demontering

Varför väljer du oss?

Ett professionelt entreprenadföretag med lång erfarenhet, av allt från vanliga entreprenaduppdrag till avancerade rivningsuppdrag och specialtransporter.

Välkommen till vår stora maskinpark.

Jansson Entreprenad AB, som grundades 1950, och är certifierade enligt ISO 14001.

Jansson Entreprenad AB är specialister inom rivning, schakt samt återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial. Vår största miljöpåverkan sker vid utsläpp från maskiner.

Referenser