Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-17

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

rVevB6kBKss
S6VgagTFywU
K2otjFx47iQ
2020-05-20

Rivningsföretag

Janssons Entreprenad är en de mest erfarna och kompetenta rivningsföretagen inom industrin.

Läs mer här
2019-12-25

Vad är rivning?

Rivning handlar om att riva något för att sedan kunna skapa något nytt som till exempel när det sker en demolering av ett hus för att kunna bygga ett nytt hus eller något annat.

Läs mer här
2019-11-28

Vad är sanering av farligt avfall?

När man sanerar farligt avfall ställs enorma krav på en korrekt hantering. Att det finns förorenad mark är ett vanligt problem på platser där det tidigare har legat industrier eller andra verksamheter som har använt farliga material som exempelvis metaller eller olja.

Läs mer här
2019-11-26

Vad är markarbete?

För att grunden ska bli stabil och hållbar inför ett bygge av till exempel en byggnad är det viktigt att först förbereda marken. Detta kallas för markarbete.

Läs mer här
2019-11-26

Vad är återvinning av byggmaterial?

Inom bygg- och rivningsbranschen skapas det enorma mängder material som tillkommer vid olika arbeten.

Läs mer här
2019-11-26

En guide om schaktning

Det här är en typ av förberedande markarbete som är viktig att utföra inför ett uppförande av ett hus eller en anläggning av en tomt.

Läs mer här

Följ oss på sociala medier!