Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-17

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

När behöver du ha rivningslov?

Om du ska riva delar av en byggnad eller hela byggnaden inom ett detaljplanelagt område, krävs det ofta ett rivningslov. Är det utanför ett detaljplanelagt område krävs det oftast inte något, om inte kommunen har infört en så kallad utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Det är viktigt att också tänka på att en anmälan till byggnadsnämnden kan behövas, även om det inte krävs något rivningslov. I dessa följande fall behövs det ett rivningslov:

1. Om ett område har en detaljplan och kommunen har inte minskat lovplikten genom en planbestämmelse
2. Om det är utanför ett område med detaljplan och kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det ändå krävs ett rivningslov.

Bridge Demolition Kungens Kurva - E4 Highway Stockholm, Sweden, Rivning

Vad är det för kostnad för rivningslov?

Beroende på om det krävs ett tekniskt samråd eller inte, kostar det olika att ansöka om ett rivningslov. Tekniskt samråd brukar krävas när det är mer komplicerade rivningsarbeten. När kommunen har fått in ansökan och ser vad projektet handlar om kan de bedöma om det krävs ett tekniskt samråd eller inte. Kostnad för rivningslov är följande:

1. Utan ett tekniskt samråd - 8 750 kr
2. Med ett tekniskt samråd - 13 750 kr

När ska du ansöka om rivningstillstånd?

Det krävs inget rivningstillstånd om rivningen gäller ett gällande bygglov, en gatuplan enligt markanvändnings- och bygglagen eller om det handlar om en vägplan som är enligt lagen om allmänna vägar. Du behöver inte heller något tillstånd om du ska riva en ekonomibyggnad eller någon annan motsvarande mindre byggnad. Detta med undantag om byggnaden anses ha historiskt betydelse eller om den är arkitektoniskt värdefull. Mindre byggnader brukar vanligtvis vara ekonomibyggnader, skjul, skärmtak, lekstugor, hundkojor och liknande.

Även om du inte behöver något rivningslov måste du ändå utföra en rivningsanmälan. När du lämnar in en rivningsanmälan använder du samma bilagor som vid en ansökan om tillstånd. Både anmälan och ansökan om rivningstillstånd lämnas till byggnadsnämnden. Handläggningstiderna är i snitt 30 dygn och beslutet fattas av byggnadsnämnden och de sammanträder ungefär 2 gånger varje månad.

Hitta företag som erbjuder rivning i Sverige

Det finns flera företag som erbjuder tjänster som demolering, rivning, schaktning och andra typer av markarbeten. Att samla samtliga tjänster hos samma leverantör kan medföra flera fördelar, bland annat att de då tar ett helhetsansvar över projektet. Ta kontakt med flera olika företag, förklara vad du vill åstadkomma med arbetet och ta in offerter. Jämför offerterna och kolla också upp tidigare kunder för att se hur de tyckte att företaget var.

Följ oss på sociala medier!