Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

VAD INNEBÄR RIVNINGSKONTRAKT, RIVNINGSPLAN OCH RIVNINGSANMÄLAN?

Rivningskontrakt. Rivningsplan. Rivningsanmälan. Tre termer inom rivning som man inte sällan stöter på. Men vad innebär de egentligen? På denna sida kommer vi förklara vad tre av de vanligaste termerna inom rivning innebär.

VAD ÄR ETT RIVNINGSKONTRAKT?

Ett rivningskontrakt är ett hyreskontrakt för en bostad utan besittningsskydd; alltså ett skydd som förhindrar att du kan bli uppsagd hur som helst, när som helst. Ett rivningskontrakt är en tillfällig upplåtelse av en lägenhet eller bostad som i andra fall hade stått tom i väntan på en renovering. Tidigare har termen syftat på upplåtelse av uttjänta lokaler i väntan på en rivning. Nuförtiden är det mycket vanligare att man istället renoverar huset. Rivningskontrakt blir allt vanligare, speciellt inom storstäder.

Många tycker att det blir en osäker bostadssituation eftersom du kan behöva tvingas att flytta med kort varsel. Rivningskontrakt fungerar ungefär som ett förstahandskontrakt, förutom att hyresgästen som sagt inte har besittningsskydd på hyresrätten.

Rivningskontrakt gäller från tillträdesdagen och fram till dess att fastigheten eller byggnaden rivs eller helt byggs om och renoveras. Den här sortens kontrakt brukar vara mer förekommande för äldre fastigheter och byggnader. Det kan också vara en möjlighet att få tag på en lägenhet som har bra läge och låg hyra. Dock brukar en sådan fastighet ha relativt låg standard, eftersom den planeras att rivas eller renoveras.

Bridge Demolition Kungens Kurva - E4 Highway Stockholm, Sweden, Rivning

VAD ÄR EN RIVNINGSPLAN?

En rivningsplan syftar helt enkelt till planen för den planerade rivningen och inkluderar alla nödvändiga detaljer om vad projektet innebär, och vem som ansvarar för de olika momenten:

1. När arbetet planeras att påbörjas och slutföras
2. Vem som utför rivningen
3. Vad för material som ska rivas
4. Hur mycket av varje material som ska rivas/transporteras
5. Vem som ska transportera bort det 
6. Vart omhändertagandet sker

En rivningsplan används som ett underlag för dokumentering av alla ansvarsområden för ett renoveringsprojekt. 

VAD ÄR EN RIVNINGSANMÄLAN?

En byggnad som inte kräver rivningslov kan fortfarande kräva en anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder inkluderar vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnadens konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i en byggnad.

Om din byggnad ligger utanför ett detaljplanelagt område och du planerar att helt eller delvis riva behöver du i de flesta fallen göra en rivningsanmälan. Följande rivningsåtgärder kräver inte en rivningsanmälan:

1. Rivning av en komplementbyggnad
2. Rivning av ett skärmtak, som inte kräver bygglov enligt PBL 9 kap 4 §
3. Rivning av en liten tillbyggnad som inte kräver bygglov enligt PBL 9 kap 6 § 
4. Rivning av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

För att ett ärende ska kunna handläggas krävs i vanliga fall tre olika handlingar:

1. Rivningsplan
2. Miljöbesiktning
3. Kontrollplan

Notera att termen “rivningsanmälan” är ett begrepp från den äldre plan- och bygglagen. I den nya plan- och bygglagen kallas den bara “anmälan”.

ERFARET FÖRETAG INOM RIVNING I STOCKHOLM

Behöver du riva något? Kontakta Jansson Entreprenad. Med lång erfarenhet och stor kunskap utför vi rivning i Göteborg, Stockholm och andra städer och orter runt om i hela Sverige. Vi erbjuder även andra entreprenadtjänster som demontering, marksanering och schaktning. Vi arbetar alltid med skräddarsydda helhetslösningar där vi kan ta hand om delar av, eller hela projektet.

Vi vet allt du behöver veta om vad som gäller vid rivningar och hjälper dig införskaffa allt nödvändigt underlag som krävs för att få genomföra en rivning av din byggnad.