Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vi har bred kunskap inom mark och anläggning.

Vi hanterar årligen jord och schaktmassor i alla dess former, från MRR upp till FA-massor.

Större Urgrävningar och marksanering är vanligt förekommande. Maskinstyrning och gps utrustning finns på samtliga våra maskiner.

Schaktning

Jansson Entreprenad utför totalentreprenad vid schaktning, projektering för alla typer av projekt. Vi arbetar i hela Sverige och har kapacitet att ta oss an de riktigt stora jobben.

För att få en stabil grund att stå på behöver alla byggnationer en fast och stabil bas. Vi är specialiserade på grovschaktning av större projekt. Det innebär också bortforsling av stora mängder schaktmassor. Vi har kapacitet för att ombesörja bortforsling av stora mängder schaktmaterial med egna schakttippar i Linköping. På andra orter som i Stockholm och Göteborg har vi ett mycket brett kontaktnät av olika schakttippar för avsättning av schaktmassor.

Jansson Entreprenad är baserade i Linköping men utför såklart schaktarbeten i Stockholm, Göteborg och hela Sverige.

Ett projekt är bara så bra som grundarbetet – hör gärna av dig så berättar vi mer om våra tjänster.

Schaktning – kostnad eller investering

Som sagt. Schaktning är själva grunden och en förutsättning för att bygget i slutändan ska bli bra. Redan på planeringsstadiet innan schaktningen påbörjas utför vi noggranna kontroller för att inget ska gå fel. Kontrollerna fortsätter sedan löpande under arbetets gång.

Utan en korrekt utförd schaktning med rätt förundersökningar och kunniga yrkespersoner blir heller inte slutresultatet bra. Därför är kostnaden för schakt något som snarare bör ses som en investering istället för en kostnad.

Undvik problem med sättnings och stabilitetsproblem! Kontakta Jansson Entreprenad, ett entreprenadföretag med mer än 75 år i branschen.

Schaktningens omfattning

Omfattningen av schaktningen som krävs beror på vilket djup som behövs. Detta beror på markens beskaffenhet och hur stor risken är för tjäle i marken. Kallt klimat, stora konstruktioner och stora mängder matjord innebär att grundläggningsdjupet behöver vara större. Vi tar vara på fyllnadsmassorna och forslar bort dem. Vi har också resurser för att transportera grusmaterial för olika typer av grunder och förstärkningslager. Vi utför alla typer av schaktningar och dräneringar, både mindre och större arbeten men är specialiserade på större projekt.

Vi tar miljöarbetet på allvar

På Jansson Entreprenad prioriterar vi miljön. De massor som fraktas bort hanteras på vår egen återvinningsanläggning. Återvinningsanläggningen är ytterligare ett steg i vårt långtgående miljötänk. Här kan vi hantera allt från farligt avfall, järn och metallskrot till matjord och fyllnadsmassor.

Vi är också certifierade enligt ISO 14001 vilket ställer krav på oss att ständigt utveckla vårt miljöarbete. Vi har även en av Sveriges mest moderna maskinparker med resurseffektiva maskiner som gör att vi använder mindre bränsle och släpper ut mindre koldioxid när vi arbetar. De moderna maskinerna gör också att klarar de allra tuffaste miljöklassnignarna och miljökrav.