Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Sanering av förorenad mark Göteborg

Om du är i behov av en marksanering i Göteborg innan du kan bygga nytt på din mark kan vi på Jansson Entreprenad AB hjälpa dig med det. Vi utför högkvalitativt saneringsarbete med fokus på såväl effektivitet som miljövänlighet. Vårt företag är familjeägt och grundades redan 1946, nu drivs det av tredje generationen Janssons. Från att endast ha erbjudit våra tjänster i Linköping med omnejd kan du nu anlita oss i hela Sverige. Sedan 25 år tillbaka har vårt största arbetsområde varit rivningar av olika slag, men vi utför även många marksaneringar efter utförd rivning. Dessutom kan vi sanera fastigheter från exempelvis asbest och kvicksilver innan rivning om behov föreligger. Vi erbjuder alltid våra kunder en kostnadsfri offert.

  • Vi är ett professionellt entreprenadföretag som utför alla typer av markentreprenad
  • Vi utför marksanering med fyra olika metoder
  • Vårt arbete sker ur ett hållbart perspektiv 

Vad är marksanering?

Marksanering är någonting som krävs inför en nybyggnation, eller annan användning av området, om marken är förorenad av metaller, oljor eller miljögifter. Vi på Jansson Entreprenad AB har bred erfarenhet inom marksaneringsarbete och tar själv hand om de förorenade massorna. Vi har en egen återvinningsanläggning i Linköping, men vid marksanering i Göteborg använder vi oss av en närmare anläggning. Allt marksaneringsarbete ser inte likadant ut, vad som krävs beror på vad marken ska användas till efteråt. Vårt arbete sträcker sig från planeringen ända till dokumentationen om marksaneringen då vi har kompetens att sköta hela arbetsförloppet. Kostnaden för en marksanering beror på faktorer så som föroreningens omfattning och vi på Jansson Entreprenad har alltid fokus på kostnadseffektivitet när vi arbetar.

Olika metoder för sanering av förorenade områden Göteborg

En marksanering kan ske med fyra typer av metoder; biologiska, fysikaliska, termiska och kemiska. Vid biologisk metod används svampar och bakterier för att bryta ned föroreningarna och det kräver att en aktiv stam av friska mikroorganismer redan finns i jorden. De fysikaliska metoderna innefattar flera tekniker där jordtvätt är en av de mest använda. Vid jordtvätt sorteras jordmassorna i fraktioner och då föroreningar oftast är bundna till de finkorniga fraktionerna sorteras de flesta föroreningarna bort när de tvättas bort. Kemiska metoder används för att omvandla föroreningarna, vilket kan ske på flera olika sätt. Vid marksanering med en termisk metod används uppvärmning för att avlägsna föroreningarna, det finns två olika huvudtyper; termisk avdrivning och förbränning. Vilken metod vi använder oss av beror på förutsättningarna i ditt markområde.