Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Policy för Hälsa och Säkerhet

Syfte

Denna policy är grunden för vårt arbete med att skapa och upprätthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö genom att eliminera faror, minska risker och öka medvetenheten bland medarbetare, externa partners, besökare och leverantörer. Jansson Entreprenad anser att skador, arbetsrelaterade sjukdomar och personsäkerhetsincidenter kan undvikas. Vi arbetar säkert – eller inte alls.

Omfattning

Vår policy för hälsa och säkerhet omfattar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och gäller för alla våra medarbetare, våra samarbetspartners och dom som besöker våra arbetsplatser.

Strategi

Att uppfylla gällande lagar och författningar ser vi som lägsta nivå och alla som är verksamma på våra arbetsplatser ska arbeta i en säker, hälsosam arbetsmiljö där socialt samspel, arbetsvillkor och förutsättningar skapar en tillfredställande arbetsmiljö.

Alla som är verksamma på våra arbetsplatser förväntas vara uppmärksamma på personsäkerheten på och runt omkring arbetsplatsen. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö och undersöker, riskbedömer, genomför och följer upp verksamheten för att förebygga både ohälsa och olycksfall.

Om något upplevs riskfyllt har varje medarbetare en rättighet och en skyldighet att stoppa arbetet. Ledning och alla i arbetsledande position hos Jansson Entreprenad förstår vikten av att prioritera våra medarbetares säkerhet och vidtar nödvändiga åtgärder för att uppnå detta.

Vi tar oss tid att lära oss om hälso- och personsäkerhetsaspekter och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att förebygga risker. Vi främjar en hälsosam livsstil genom att erbjuda friskvård, läkarundersökningar och utbildning inom hälsa och säkerhet.


I samråd och medverkan med våra medarbetare och arbetstagarrepresentanter och genom ständiga förbättringar utvecklar vi kontinuerligt arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Produkter, leverantörer och metoder skall alltid väljas med hänsyn till hälsa och säkerhet.