Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Lista på tjänster som utförs av ett entreprenadföretag

Som entreprenadföretag jobbar vi på entreprenad. Det innebär att vi accepterar uppdrag till ett i förväg uppgjort pris, alternativt under andra prisformer, samt under förutsättningen att vi anser att uppdraget är möjligt och att budgeten är realistisk. Som entreprenadföretag har vi valt att specialisera oss inom vissa områden och delmoment. Vi är ett entreprenadföretag som utför följande tjänster.

1. Rivning

Att riva en byggnad eller annat objekt är ett känsligt moment, inte minst för att det finns en risk att omgivningen skadas. Vi utför rivningsarbeten över hela Sverige, från små rivningsprojekt till stora rivningar som kräver vibrationsmätning och dylikt. Om du söker ett entreprenadföretag i Stockholm eller annan stor stad för rivningsprojekt kan du med fördel höra av dig till oss.

2. Demontering

Demontering innebär i princip att ta isär del för del. Denna tjänst syftar till demonteringen av både fordon och av byggnader eller andra objekt. Som entreprenadföretag har vi stor erfarenhet av att använda entreprenadmaskiner. Vi kan demontera både utrustning, maskiner och byggnader på ett effektivt sätt. Söker du ett entreprenadföretag i Göteborg, Stockholm eller annan ort som kan demontera ett objekt för att du ska kunna återanvända delarna så står vi redo.

3. Schaktning

Denna tjänst går ut på att vi hjälper dig att forma jorden åt dig, kanske för att förbereda uppförandet av en ny byggnad. Som entreprenadföretag är vi specialiserade på grovschaktning, vilket innebär att vi forslar bort stora schaktmängder.

4. Fräsning

Fräsning är oftast en del av våra andra tjänster men kan även anlitas som en egen tjänst. Det kan handla om att vi som entreprenadföretag får i uppdrag att skära genom betong, asfalt, rörgravar och andra hårdare material. Fräsningen gör det möjligt att förenkla rivandet och sågandet.

5. Spontning

Behöver du ett entreprenadföretag i Stockholm som utför spontning, det vill säga stödkonstruktioner för att minska eller eliminera markrörelser, kan vi gärna hjälpa till. Vi har gott om erfarenhet av att utföra spontningsuppdrag både i storstäder och andra områden.

6. Transport

Komplicerade transportlösningar var en gång i tiden en av våra huvudtjänster. Sedan dess har vi utvecklat vårt utbud av tjänster men vi erbjuder fortfarande specialisttransport vid behov. Det kan handla om att transportera objekt som inte får plats i en vanlig lastbil, exempelvis stora och tunga maskiner. Med utgångspunkt i Linköping kan vi hjälpa andra bygg- och entreprenadföretag i Stockholm och många andra städer.

7. Sanering

Sanering behövs mer än vad de flesta tror. Det kan handla om att det finns farliga ämnen i en byggnad som behöver avlägsnas på ett effektivt sätt. Vi har erfarenhet av att sanera och hantera farligt avfall, oavsett om det handlar om PCB, kvicksilver, asbest eller något annat. Behöver du sanera ditt hem, en byggnad eller en stor anläggning kan vi snabbt hjälpa till.

8. Marksanering

Ibland behövs även marken saneras. Detta kan utföras på flera sätt. Behöver du ett entreprenadföretag i Göteborg som sanerar mark är vi ett utmärkt alternativ. Vi kan även ta hand om jordmassorna åt dig.

Hitta ett entreprenadföretag i Göteborg, Stockholm eller annan ort

Även om vårt huvudkontor ligger i Linköping utför vi arbeten överallt i Sverige. Om du behöver ett entreprenadföretag i Göteborg eller någon annan del av landet, hör av dig till oss.