Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

En guide om demontering

Demontering handlar om att en byggnad eller maskin monteras ned i flera delar som sedan sorteras.

Dessa delar kommer sedan att antingen återanvändas till en ny produkt, säljas som reservdelar eller sorteras och slängas ordentligt för att inte skada miljön. Tegel och grövre träbjälkar är exempelvis användbara för byggnadsvårdande ändamål. Betong kan krossas och även återanvändas och dessutom kan brännbart material omvandlas till energi vid förbränning. Alla delar i en byggnad går att ta vara på – om det hanteras på ett professionellt sätt.

Vad handlar demontering om?

Både byggnader och maskiner går att demontera men för att kunna hantera processen på ett säkert, ekonomiskt och effektivt sätt krävs gedigen erfarenhet och kunskap inom området. Några föremål som går att ta vara på och återanvända är exempelvis takstolar, moduler och brodelar. Ingen del är för stor eller för liten att räddas. Genom att använda entreprenadmaskiner vid demontering underlättas arbetet med att ta vara på materialet på ett miljövänligt sätt. Ur både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv finns det stort värde i att demontera byggnader eller maskiner.

Vikten av demontering

Att planera hur avfallet ska tas hand om är en av de viktigaste faktorerna vid rivning av byggnader. Det är fördelaktigt att ta hjälp av byggentreprenader eller företag vid demontering med entreprenadmaskiner. Vanligtvis tas det fram en rivningsplan som planerar hur det miljöfarliga materialet ska hanteras. Risken vid rivning av äldre byggnader är att det finns farliga ämnen i byggnaden eller marken och måste då troligtvis demonteras. Det är extremt viktigt att byggentreprenader utför processen på ett säkert sätt samtidigt som även lagar och regler följs genom hela projektet. Med hjälp av professionella byggföretag går det att känna sig trygg i att arbetet kommer vara smidigt och framgångsrik.

Säkerhetsåtgärder under demontering

Det kan finnas farliga ämnen i marken eller i byggnaden och därför är det väsentligt att företag som utför demonteringen har kunskap och erfarenhet inom området. Entreprenader och byggföretag erbjuder ett pris för demontering med entreprenadmaskiner för att garantera en smidig och säker process. Finns det farliga ämnen i marken eller byggnaden behöver det saneras innan en rivning kan påbörjas och slutföras. För att inte skada miljön, djur eller människor behövs också vissa tillstånd för den här typen av arbeten. Dessutom är det väldigt viktigt att regler och lagar följs av samtliga inom arbetsområdet på ett ansvarsfullt sätt.

Hitta företag i Sverige som erbjuder tjänster som demontering i Stockholm

I Sverige finns flera entreprenader och byggföretag som bland annat erbjuder tjänster som demontering, fräsning och schaktning. Verksamheter som specialiserar sig på att hantera dessa arbeten kan utföra arbetet på ett effektivt, ekonomiskt och miljömässigt sätt. Företag som erbjuder demontering i Stockholm har maskinparker som kan hantera materialet som tillkommer vid projektet, på ett skonsamt sätt. De ser också till att avfallet sorteras för att påverka miljön så lite som möjligt och ge bäst ekonomiskt utbyte. Experterna kan ta hand om hela processen vilket kan göra byggprojektet mer effektiv. Från projektering till demonteringsarbete, märkning, paketering och slutligen transport till leveransadress.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Jansson Entreprenad.