Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Viktiga säkerhetsåtgärder för att utföra markarbete

Markarbete är farligt arbete och medför flera risker och olycksdrabbade situationer.

Därför är det viktigt att följa de säkerhetsåtgärder som finns utsatt för att garantera maximal säkerhet. Det krävs maskinförare som har erfarenhet och kunskap för att kunna genomföra projektet på ett säkert sätt. Den här typen av arbete kan genomföras vid exempelvis vägarbeten, vatten- och avloppsledningar och terrasseringar. Omfattning av markarbete och kostnad varierar och beror på flera faktorer som exempelvis markens beskaffenhet och mängden material.

Speciellt schaktning medför påtagliga risker som bland annat skador av maskiner, stenar eller utrustning. Största risken är också att bli begravd delvis eller helt under jordmassor, och jord är tungt – det väger ungefär 2 ton/m. Många olyckor inträffar för att det har schaktats med en brant sluttning som visar sig vara för brant. Detsamma gäller där anvisningar för grundvattenförhållanden och upplag exempelvis inte har följts korrekt. Flera av dessa situationer kan därför förebyggas genom kunskap och att bestämda anvisningar följs på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla som är med i projektet samverkar och medverkar i arbetet för att åstadkomma en bra arbetsmiljö.

Villkor för utrustning

Genom att entreprenadföretag själva har maskinparker kan det innebära snabbare arbete och ökad effektivitetet. Detta i sin tur innebär att det brukas mindre bränsle både under transporter av material och maskiner samt under arbetets gång. Tack vare investeringar i maskiner som har låg bränsleförbrukning minskas även miljöpåverkan. Det är även viktigt att följa de lagkrav som ställs på miljö och utsläpp vid markarbete. För att tänka ur ett miljöperspektiv är det också väsentligt att arbeta med avfallet som en resurs och återvinna material som blir över vid dessa arbeten. Extra viktigt är det att ta hand om det farliga avfallet på ett säkert och miljövänligt sätt, se till att entreprenadföretaget tar miljöarbetet och miljöansvaret på allvar för att minska miljöpåverkan.

Erfarna och utbildade anställda

De anställda behöver ha kunskap och erfarenhet för att utföra arbetet korrekt. Markarbete har flera fördelar och är en viktig komponent för att vidare byggprojekt ska få en bra, stabil grund. Vid arbeten i storstadsregionerna ställs högre krav på de anställda eftersom det ofta är trängre utrymmen och risken att skada närliggande byggnad ökar. Det är viktigt att maskinförare utför arbetet både på ett effektivt sätt och med noggrannhet.

Hitta företag som utför markarbete i Stockholm

Det finns flera företag i Stockholm som hanterar och utför den här typen av byggarbeten. De erbjuder tjänster som demontering, fräsning och schaktning bland annat. Kostnaden för arbetet är väldigt svårt att veta innan projektet har börjat på grund av flera faktorer. Bland annat hur mycket material som kommer att schaktas, hur många lastbilar som kommer behövas för att frakta materialet och även hur mycket material som kommer behövas. Faktorer som markens beskaffenhet spelar också roll när priset bestäms. Markarbete och kostnad i Sverige konstateras ofta bli dyrare i längden vid snabbt och billigt arbete. Tyvärr kan arbetet behöva göras om och storleken på markarbetet och kostnaden kan dra iväg ännu mer.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Jansson Entreprenad.