Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Marksanering i Örebro

Här på Janssons Entreprenad AB har vi lång erfarenhet av marksanering och vi finns tillgängliga i Örebro. Innan du bygger nytt eller renoverar är det ett måste att sanera förorenad mark, vilket kan vara ett resultat av miljöfarlig verksamhet som tidigare funnits på platsen. Vi vet allt om marksanering och utför arbetet med den metod som passar bäst för just ditt projekt.

Professionell saneringsentreprenör i Örebro

Janssons Entreprenad AB är en professionell saneringsfirma med över 75 år i entreprenadbranschen. Vi har en högkvalitativ maskinpark för att snabbt och smidigt kunna utföra arbetet på rätt sätt. När du anlitar oss för marksanering i Örebro behöver du inte tänka på någonting, vi sköter allt, så att du ska kunna renovera eller bygga på marken.

All vår personal är välutbildad och har lång erfarenhet så att du kan lita på oss när du väljer oss som din saneringsfirma i Örebro. Givetvis utför de allt arbete på ett professionellt och säkert sätt samtidigt som de gärna besvarar eventuella frågor. Vi innehar certifieringar för vårt miljöarbete, såsom ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att vi tar stor hänsyn till såväl klimat som miljö när vi utför marksanering.

Olika metoder för marksanering Örebro

Innan vi påbörjar en marksanering går vi igenom vilka föroreningar som finns på platsen samt hur höga halterna är. Med den informationen kan vi sedan avgöra vilken saneringsmetod som är optimal på just din mark. Vi har kunskap om alla de fyra huvudsakliga saneringsmetoderna: fysikaliska, biologiska, termiska och kemiska metoder.

Biologiska metoder innebär att bakterier eller svampar bryter ner föroreningen i jorden. Antingen blir de mindre farliga eller ofarliga efter att arbetet är klart. Den vanligaste fysikaliska metoden är jordtvätt. Då sorterar vi jordmassorna i fraktioner där föroreningarna oftast är bundna till en viss typ av jordmassa. När den sedan tvättas sorteras de flesta föroreningarna bort.

Vid användning av kemiska metoder sker en omvandling av föroreningarna. Kemisk lakning separerar eller tar bort föroreningarna. Det genomförs i en tank där jorden blir blandad med lösningsmedel. Termiska metoder innebär att värme blir använt för att förstöra eller driva ut föroreningarna.

Kontakta oss för offert från vår saneringsfirma i Örebro

Här via hemsidan kan du kontakta oss för offert för marksanering i Örebro. Fyll i så mycket information du kan om ditt projekt så att vi kan lämna en rättvisande prisuppgift. Det är främst markens förutsättningar som påverkar priset. Du kan också kontakta oss med frågor. Tack vare vår långa erfarenhet har vi bred kunskap om marksanering.