Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

SANERING AV FÖRORENAD MARK Stockholm

Vi på Jansson Entreprenad AB erbjuder marksanering i Stockholm, Solna, Nacka, Haninge med omnejd. Sanering  av marken är ett måste innan renovering eller nybyggnad på förorenad mark. Om området tidigare varit hem åt en miljöfarlig verksamhet är marken troligtvis förorenad av metaller, oljor eller miljögifter. Det finns flera metoder för marksanering tillgängliga och vi väljer metod utifrån faktorer så som vilken typ av förorening det gäller, om det gäller organiska eller oorganiska föroreningar samt hur höga gifthalterna är.

Vi har rätt kunskap och verktyg för att kunna genomföra en komplett sanering av din mark. Med vår långa erfarenhet och breda kunskaper kan vi ta hand om din förorenade mark och massorna tas antingen till våra egna anläggningar eller andra anläggningar i närheten. Efter ett rivningsarbete kan marksanering vara ett måste innan marken kan användas för någonting annat. Vi på Jansson Entreprenad kan hjälpa dig med allt från rivning och demontering till marksanering.

Rivning och marksanering Stockholm

Eftersom vi erbjuder totalentreprenad kan du anlita oss för alla dina behov och vi strävar efter att tillgodose dina förväntningar. Vi arbetar effektivt tack vare vår breda kompetens, långa erfarenhet och användning av moderna maskiner. Som rivningsfirma i Stockholm utför vi såväl demontering, rivning av små och stora byggnader, lättrivning och sanering. Jansson Entreprenad AB grundades redan 1947 och har gedigen erfarenhet av alla våra arbetsområden vilket innebär att de utförs väl.

Förutom marksanering hjälper vi till med sanering av farliga ämnen så som asbest, kvicksilver, PCB och dioxiner, vilket kan behövas innan en rivning. Vi hanterar det förorenade materialet med största försiktighet och vi tillhandahåller vår egen återvinningscentral. All personal hos oss är utbildade inom hantering av farligt avfall och hälsa och säkerhet står alltid i centrum när vi utför ett arbete. Givetvis har vi även de tillstånd som krävs för hantering av giftiga ämnen.

Olika metoder för sanering av Förorenade områden Stockholm

En marksanering kan göras på olika sätt beroende på vilken typ av förorening det handlar om, huruvida det gäller organiska eller oorganiska föreningar, hur höga halterna är samt om det gäller komplexa föroreningar. De fyra metoderna som vi använder oss av delas upp i termiska, kemiska, fysikaliska och biologiska metoder och efter kontakt med oss avgör vi vilken av metoderna som bäst lämpar sig för just ditt marksaneringsärende i Stockholm.

Den termiska metoden innebär uppvärmning av de förorenade jordmassorna och det kan ske via förbränning eller termisk avdrivning. Sanering med kemisk metod omvandlar föroreningarna som sedan separeras eller tas bort. De fysikaliska behandlingsmetoderna innefattar flera tekniker där en välbeprövad variant är jordtvätt, då sorteras massorna i olika fraktioner som sedan tvättas. Sanering med biologisk metod innebär att naturligt förekommande processer i marken används, vilka ofta utförs av antingen bakterier eller svampar.