Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

2022

 

Trafikverket

I helgen mellan 2022-04-02, 05:30 och 2022-04-03, 05:30 rev vi en bef. betongbro på väg 871, Södra stambanan över dubbelspår. Denna rivning utförde vi som totalentreprenad åt Trafikverket vilket givetvis inneburit en hel del åtaganden såsom arbeten med el, säkerhet och järnväg.

Planering, projektering och beredning har pågått i två månader tillsammans med vår UE @Enthr AB innan själva brorivningen.

Vi har varit förväntansfulla inför själva rivningen även fast vi har flertalet referenser på liknande broar över järnväg.

2022-04-02, 19:30 kan vi lämna över till vår underentreprenör för återmontering kontaktledning. 20:00 sker inmätning av spår med perfekt resultat.

Allting gick helt enligt plan och Trafikverket är nöjda och tackar för ett gott samarbete och utfört arbete.

@Enthr AB för UE

Användes ej:
Inmätning av spår sker kl. 20:00 och visar på perfekt resultat.
perfekt resultat vid inmätning av spår