Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Rivning i Sundsvall

Om du arbetar inom entreprenad, byggbranschen eller som platschef kan du vara i behov av rivning. Det kan vara om du planerar att bygga nytt där det redan finns ett lager, en villa eller en silo till exempel. Här på Janssons Entreprenad har vi 75 års erfarenhet av branschen och har under många år arbetat med rivning. All vår personal har kompetensen som krävs och vi har en egen maskinpark med moderna maskiner.

Professionell rivningsfirma i Sundsvall

Oavsett om du har ett litet eller stort projekt på gång kan du lita på att vi tar hand om arbetet på ett bra sätt. Vi har erfarenhet av en mängd rivningsprojekt, till exempel:

  • Broar
  • Villor
  • Kajer
  • Rivning på hög höjd
  • Undervattensrivning
  • Fundament
  • Industribyggnader

När vi har slutfört rivningen tar vi dessutom hand om av allt avfall. På så sätt slipper du anlita ytterligare ett företag för bortforsling. När du anlitar oss är vi med dig från början till slut. Du kan låta oss planera rivningen åt dig från början. All vår personal har utbildningen som krävs. Vi utbildar kontinuerligt vår personal för att de ska ha nyast möjliga kunskap.

Miljövänlig rivningsentreprenör i Sundsvall

Här på Janssons Entreprenad har vi också stort fokus på miljö och klimat. Att arbeta miljövänligt genomsyrar hela vårt arbete. Vår moderna maskinpark bidrar till minskade koldioxidutsläpp när vi använder maskinerna vid rivning. Vi har också certifiering enligt ISO 14001, vilket innebär att vi möter kraven för högsta miljöklassificering. Miljökraven är hårda när det kommer till just rivningsarbeten och demolering.

Utöver att vi utför rivningen på ett miljövänligt sätt återvinner och återanvänder vi allt material i den mån det går. Vi har också möjlighet att återvinna miljöfarligt avfall om sådant finns på platsen för ditt projekt. När du har behov av marksanering efter rivningen kan vi även hjälpa dig med det.