Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Rivningstjänster Trollhättan

Om du behöver ha hjälp med en rivning i Trollhättan med omnejd kan du kontakta oss på Jansson Entreprenad AB. Vi är ett familjeföretag som grundades 1946 och som de senaste 25 åren mestadels har arbetat med just rivningsarbeten. Vår gedigna erfarenhet gör oss till en av de bästa på marknaden och vi erbjuder även ett flertal tjänster utöver rivning. Vi är en komplett markentreprenör som arbetar med allt från sanering och marksanering till schaktning. Allt vårt arbete sker ur ett hållbart perspektiv där miljön är i centrum. Vi har en egen återvinningsanläggning där vi sorterar, återanvänder och återvinner material från såväl rivningsarbetena som våra andra projekt. Dessutom har vi en egen maskinpark med moderna maskiner.

  • Drivs av tredje generationen Janssons
  • 75 års erfarenhet av branschen
  • Inget rivningsprojekt är för stort eller litet

Vi utför alla sorters rivningsprojekt

Du kan anlita oss för alla typer av rivningsprojekt, oavsett om det är litet, stort, lätt eller avancerat. Vi har kompetensen att utföra avancerade rivningsarbeten som kräver vibrationsmätning om du har behov av det. Vårt mål är att erbjuda skräddarsydda lösningar för dina rivningsbehov och målet för oss är att erbjuda effektiva och specialiserade rivningstjänster till alla våra kunder. Du kan anlita oss för att riva hus, broar, kajer och industribyggnader samt att vi utför höghöjdsrivning och undervattensrivning vid behov. Vi hjälper dig med allt från planering till utförande och bortforsling av avfall så att du inte behöver tänka på någonting gällande rivningen. Tack vare vår långa erfarenhet och våra kompetenta rivningsarbetare kan du lita på ett kvalitativt arbete när du anlitar oss.

Vad kostar en rivning Trollhättan?

En vanlig fråga kunderna ställer till oss är "vad kostar det att riva ett hus i Trollhättan?" och det är en fråga som inte har något definitivt svar. Kostnaden beror på rivningsarbetets omfattning och förutsättningarna för rivningen. Beroende på vilken typ av rivning det handlar om behöver vi använda olika maskiner, en fördel med oss är att vi har en egen maskinpark vilket gör vårt arbete kostnadseffektivt. Det handlar också om vilken typ av byggnad det är och vilka säkerhetsaspekter som behövs tas i åtanke. Genom att kontakta oss kan vi diskutera just dina förutsättningar och även ge dig en ungefärlig kostnadsuppgift för det arbete du vill ha utfört. Vi kan även sanera byggnaden från farligt avfall innan rivningen.

Miljöcertifierad rivningsfirma

När vi utför rivningsarbeten gör vi det alltid utifrån ett hållbart perspektiv och vi har ett genomgående miljötänk. Vår maskinpark innehåller enbart moderna maskiner som släpper ut minimalt med koldioxid då de flesta av dem är miljöklassade. Som företag har vi en nollvision för osorterade material och vi återvinner och återanvänder så mycket som möjligt. Många gånger börjar vi med en selektiv rivning för att enklare kunna sortera materialet innan maskinerna tar vid. Vi är certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi följer de hårda lagkrav som gäller för miljö vid rivningsarbeten. På vår återvinningsanläggning kan vi också ta hand om farligt avfall på ett säkert och godkänt sätt och all vår personal är väl insatta i sortering och återvinning.