Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Rivning Nyköping

Om du är i behov av rivning i Nyköping kan du kontakta oss på Jansson Entreprenad AB. Vi är ett familjeföretag som grundades redan 1946 och nu drivs av tredje generationen Janssons. Vår långa erfarenhet av markentreprenad har gjort oss till experter på området och de senaste 25 åren har majoriteten av våra arbeten varit just rivningsarbeten. Vi arbetar alltid ur ett hållbart perspektiv och har fokus på återvinning och återanvändning.

Vi har kompetens att utföra flera olika typer av rivning och inget projekt är för svårt eller stort för oss att utföra. Dessutom erbjuder vi totalentreprenad inom markanläggning och kan hjälpa till med allt från sanering och rivning till schaktning och spontning. Du kontaktar oss enkelt via e-post, kontaktformulär eller telefon för att diskutera just dina rivningsbehov i Nyköping med omnejd. Vi på Jansson Entreprenad erbjuder även våra tjänster i resten av landet.

Professionell rivning Nyköping

Vi erbjuder rivning av en mängd olika konstruktioner så som fastigheter och hus men även broar och industribyggnader. Dessutom har vi kunskapen och kapaciteten att riva konstruktioner på hög höjd samt under vatten. Vår maskinpark är full av moderna maskiner som gör rivningsarbetet såväl smidigt som kostnadseffektivt. Vi erbjuder skräddarsydda rivningslösningar utifrån just dina behov och vi sköter allt från planeringen till utförandet samt hanteringen av avfallet efter rivningen.

Jansson Entreprenad kan utföra invecklade rivningsarbeten som kräver vibrationsmätning men även små demonteringsprojekt. Vi tar alltid största möjliga hänsyn till såväl säkerheten som miljön under arbetet. Återvinning och återanvändning är vårt mål med allt material och vi har en egen återvinningscentral där vi sköter sorteringen för att följa vår nollvision om osorterat material. Vi satsar hårt på att utbilda och utveckla vår personal för att ge dem möjlighet att uppnå sina ambitioner.

Kostnader för en rivning Nyköping

Frågan om vad det kostar att riva en byggnad är någonting som ställs väldigt ofta, men det är en fråga som inte har något allmänt svar. Det beror helt på förutsättningarna för just ert projekt och därför råder vi er att kontakta oss för en kostnadsfri offert. Ju mer information du kan ge oss om dina rivningsbehov desto mer rättvisande kostnadsförslag kan vi ge dig. Vi kan också besöka området för att undersöka förutsättningarna.

Det är en del olika faktorer som spelar in i vad slutpriset för din rivning blir, så som rivningsarbetets omfattning. Det handlar om vilka material byggnaden består av, hur stor den är samt vilka maskiner vi kommer att behöva använda för att genomföra rivningen. Inget rivningsprojekt är det andra likt och det är individuellt vilka maskiner som behövs. Ibland kan även sanering krävas innan rivningen, det behövs om farliga ämnen finns i byggnaden.