Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vad gör ett professionellt entreprenadföretag?

Vad är en entreprenad? Företag som erbjuder entreprenader arbetar med att utföra uppdrag inom olika sorters markarbeten. Det kan vara rivning, schaktning, dränering, fräsning och demontering för att nämna några. Entreprenadföretag i Stockholm och andra storstäder har något större krav på sig eftersom det finns tuffare arbetsförhållanden. Bostäder och byggnader är närmare varandra vilket skapar trängre utrymmen. Det är också mer trafik som inte ska påverkas för mycket i samband med genomförande av entreprenadarbeten.

Vilka tjänster erbjuder ett entreprenadföretag?

Beroende på vilket företag du väljer kan de erbjuda lite olika tjänster. Vanligen brukar entreprenadföretag i Göteborg och andra städer erbjuda schaktning, fräsning, spontning, sanering, marksanering och även transport av material. Många entreprenadföretag har också egna återvinningscentraler för att kunna ta hand om materialet och återvinning på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Efter stora och små projekt inom entreprenader behöver avfallet och materialet återvinnas på ett korrekt sätt för att inte skada miljön. Dessutom tänker entreprenadföretag på att använda miljövänliga lastbilar och andra transportmedel.

Andra projekt som entreprenader utför brukar bestå av rivning. Det kan vara rivning av exempelvis hotell, industrier, broar och kajer, bunkers, bankvalv och silos. Arbetet kan också omfatta jobb under vatten eller på höjden, fräsning eller krossning av betong och asfalt. Ett professionellt entreprenadföretag sorterar rivningsmaterialet noggrant och transporterar det vidare till återvinningsanläggningar. Ibland kan också selektiv rivning utföras innan maskinerna sätter igång, detta för att inget material ska vara osorterat.

Hur väljer man ett entreprenadföretag?

Det kan vara svårt att välja ett entreprenadföretag. Vad ska man tänka på? Vad bör man kolla extra noga på? Ett tips är att fråga efter offerter från flera olika entreprenadföretag, ungefär fem stycken brukar vara lagom. Jämför dessa offerter och kolla också upp recensioner som företagen har fått av tidigare kunder. En annan viktig aspekt är också att kolla upp så företagen är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001. På så vis kan du vara säker på att de kommer att utföra arbetet på ett miljövänligt och klimatsmart sätt.

Många företag inom branschen delar med sig av sina tidigare projekt för att visa hur deras arbeten har gått till. Du kan ta kontakt med olika entreprenader och fråga efter mer information om du är osäker på om de kan utföra det arbete som du önskar få utfört. Ofta genomför också entreprenader en undersökning på det område som du vill att arbetet ska utföras på. På det sättet kan de utvärdera både pris och omfattning av arbetet.