Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vad är markarbete?

För att grunden ska bli stabil och hållbar inför ett bygge av till exempel en byggnad är det viktigt att först förbereda marken. Detta kallas för markarbete.

Det är viktigt att utföra ett markarbete oavsett om det är en friggebod eller ett hus som ska byggas för att marken ska klara av vikten och att byggnaden sedan står stadigt och säkert. För att skapa sig en bild över vad som måste göras för att grunden ska bli stadig, brukar man oftast behöva göra en geoteknisk undersökning. Det är även viktigt att man funderar över vilket material som ska användas och på vilket sätt grunden ska byggas för att arbetet ska bli optimalt.

Olika typer av markarbete

Inom markarbete brukar det finnas olika typer av arbeten som behöver utföras beroende på hur marken ser ut och vad som egentligen ska byggas efter att detta arbete är slutfört. Exempel på markarbeten är schaktning, dränering, grävning för avlopp och vatten, även elanslutning och dagvatten kan ingå. Återfyllnad som gör marken stadigare under grunden kan också ingå och då brukar man vanligtvis använda grus.

Markarbete kostnad – därför påverkar de olika typerna priset

Det kan vara väldigt svårt att veta vad den exakta kostnaden för markarbete blir innan projektet har påbörjats. Markarbete och pris beror på flera olika faktorer som hur mycket material som ska schaktas och hur mycket material som krävs för att skapa en stabil grund. Även markens beskaffenhet spelar roll. Det beror också på hur många lastbilar som kommer behövas för att förflytta materialet. Något man ska tänka på är att billigt markarbete kan resultera i ett dyrt markarbete, speciellt inom storstadsregionerna. Om markarbetet behöver göras om blir tyvärr kostnaden mycket högre än nödvändigt.

Viktigt att tänka på miljöfaktorer vid utförande av markarbete

Hårda lagkrav ställs för utsläpp och miljö och det är viktigt att entreprenader och byggföretag som utför den här typen av tjänster har koll på detta. Det är bra om entreprenaden har egna maskinparker som inte bara kan ge snabbare arbete och ökad effektivitet utan också lägre bränsleförbrukning. Vid markarbeten och liknande arbeten kan det bli mycket avfall och material över, då är det viktigt att entreprenaden eller byggföretaget tar hand om detta på bästa sätt. Det finns företag som arbetar med återvinning och även har en egen återvinningscentral för att göra detta på bästa möjliga sätt. För att vara extra säker på att arbetet hanteras på ett miljövänligt sätt kan det också vara betydelsefullt att se till att företaget är certifierat enligt ISO 14001.

Processen hos företag som utför markarbete i Stockholm

Att arbeta med markarbete i storstäder brukar vara lite mer komplicerat. Bland annat för att stora maskiner riskerar att skada närliggande bostäder eller byggnader i de trånga utrymmena som finns i områdena och även för att de kan även störa trafiken. Det finns därför höga krav på maskinföraren som ska genomföra markarbete i exempelvis Stockholm. Flera entreprenader och byggföretag utför den här typen av arbeten i storstäder som Stockholm och det bästa är att ta kontakt med olika företag för att se vad de erbjuder och hur deras process kan se ut.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Jansson Entreprenad.