Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-17

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Sanering av farligt avfall har blivit en stor del av vår verksamhet.

Vår personal är utbildad och innehar erforderliga certifikat och bevis.

Vi erbjuder lättrivning för alla typer av projekt

Det finns flera typer av rivning såsom ombyggnadsrivning och totalrivning. Dessa två typer av rivning brukar delas in i två kategorier; tung och lätt rivning. De flesta har nog hört talas om tungrivning som helt enkelt är rivning av bärande konstruktioner som kan vara av betong eller stål. Men vad är lättrivning egentligen?

Vad är lätt rivning?

Lättrivning, även känt som manuell eller selektiv rivning, är rivning av lättare saker som utförs “för hand”, eller med mindre maskiner, utan grävmaskiner och annat stor maskineri. Lättrivning utförs huvudsakligen av två anledningar:

  • Då stora maskiner har svårt att komma åt vid till exempel rivning av lägenheter, villor, tak och andra trånga eller svåråtkomliga ytor
  • Då man vill uppnå minimal miljöpåverkan genom att riva och sortera material innan större maskiner tas i bruk

Spara på miljön med lättrivning

Sanering av avfall har just kommit att bli en stor del av vår verksamhet där vi lagt ned mycket möda, tid och resurser på att utbilda vår personal. Vår personal innehar erforderliga certifikat och bevis för miljöarbete och Janssons Entreprenad har samtliga tillstånd för hantering av allt farligt avfall och ser till att alltid följa lagar och föreskrifter.

Lättrivning används just för att se till att alla material sorteras och urskiljs från varandra för att sedan återvinnas på rätt sätt.

Vad rivs vid lättrivning?

Lättrivning används för att riva allting som går att utföra för hand med hjälp av mindre maskiner och olika typer av verktyg, oftast i inomhusmiljöer. Detta inkluderar bland annat:

  • Innerväggar
  • Golv
  • Inredning
  • Möbler
  • Verandor
  • Garage

Boka lättrivning hos Janssons Entreprenad

Janssons Entreprenad besitter en lång erfarenhet och kunskap av alla typer av rivningsprojekt och metoder, lättrivning såväl tungrivning. Lättrivning kommer väl till hands för renoveringsprojekt när du är i behov av ombyggnadsrivning såväl som totalrivningar, för att allt material och avfall ska tas om hand på rätt sätt, eller när det helt enkelt inte finns plats för större maskiner.

Kontakta Janssons Entreprenad redan idag för att boka tung eller lätt rivning så ser vi till att allt material och avfall tas hand om och återvinns på rätt sätt redan från första början.

Följ oss på sociala medier!