Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

VAD ÄR TUNGRIVNING?

Tungrivning handlar om att riva bärande konstruktioner som betong eller stål för att sedan kunna skapa något nytt. Till exempel när det sker en demolering av ett hus för att kunna bygga ett nytt hus eller något annat.
Om byggnadens delar som inte är bärande tas bort både invändigt och utvändigt och stommen förblir kvar kallas detta lättrivning. Om allt på en byggnad tas bort förutom grunden bedöms detta som en tungrivning, likaså om till exempel en veranda på en byggnad tas bort – det klassas också som tungrivning.

För att rivningsarbetet ska bli korrekt utfört på ett ansvarsfullt sätt är det bra att ta kontakt med ett välrenommerat entreprenadföretag. Detta är speciellt viktigt när det kommer till tungrivning. De säkerställer att alla komplexa och farliga momenten i en rivning utförs på ett skickligt och säkert vis. När en rivning har genomförts ska materialet som tagits bort skickas för återvinning för att inte skada miljön och många byggentreprenader har egna återvinningsstationer för att göra detta smidigt och enkelt. 

Är du på jakt efter professionellt entreprenadföretag som erbjuder skräddarsydda helhetslösningar för rivning, ta kontakt med Jansson Entreprenad. Vi har över 25 års erfarenhet av rivning och har en av Sveriges modernaste maskinparker. Vi utför lätt- såväl tungrivning över hela Sverige och kan hjälpa dig med enstaka delar av en rivning, eller ta ansvaret för hela rivningsprojektet.

Bridge Demolition Roslags-Näsby - E18 Highway Stockholm, Sweden, Rivning

VAD RÄKNAS SOM TUNGRIVNING?

Det finns flera typer av rivning som bland annat ombyggnadsrivning, håltagning, totalrivning eller bilning. Ombyggnadsrivning brukar delas upp i två kategorier – lättrivning och tungrivning. Lättrivning syftar till att riva exempelvis innerväggar medan tungrivning innebär att riva bärande konstruktioner, exempelvis stål eller betong, för en byggnad eller annan konstruktion 

Håltagning och bilning brukar handla om att göra hål i hårda material som exempelvis betong. Beroende på vad syftet med rivningen är används det olika tekniker av rivning och demolering. Rivningar kan bland annat utföras av:

  • Byggnader
  • Broar
  • Fastigheter och hus
  • Silos
  • Kajer
  • Industribyggnader

BEHÖVER DU TUNGRIVNING UTFÖRT I SVERIGE?

Kontakta Jansson Entreprenad så hjälper vi dig. Vi åtar oss rivningsuppdrag av alla storlekar och komplexitet och erbjuder utöver rivning även ett brett utbud av andra entreprenadtjänster inklusive:

Marksanering
Schaktning
Demontering
Sanering

Med gedigen kunskap och erfarenhet tar vi som rivningsföretag i Stockholm oss an alla olika typer av rivningar över hela Sverige och säkerställer att allt avfall hanteras på ett miljövänligt och säkert sätt. 

Rivningsarbeten handlar inte bara om själva rivningen, det är många regler, lagar och bestämmelser som måste efterföljas. Detta är speciellt viktigt i storstäder där det ställs stora krav på hantering och logistik i trånga miljöer, bland annat med intilliggande byggnader som självklart inte ska ta skada under rivningsprocessen. Samtliga maskinförare inom Jansson Entreprenad är utbildade och besitter både yrkesskickligheten och erfarenheten för att utföra detta på bästa möjliga sätt. Jansson Entreprenad rivningsföretag i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige är också certifierade enligt ISO 14001 så att du kan vara säker på att kraven för miljöklassning och andra hårda lagkrav följs på korrekt.