Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Rivningsarbeten Södertälje

Om du är i behov av rivningstjänster i Södertälje kan vi på Jansson Entreprenad AB stå till din tjänst. Vi utför såväl små som stora rivningsarbeten i området. Förutom rivning kan vi även hjälpa dig med sanering, schaktning, demontering, fräsning, spontning och specialtransporter. Rivningar är vår specialitet och majoriteten av våra projekt de senaste 25 åren har varit just rivningsarbeten. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar baserade på dina behov och förutsättningar, allt du behöver göra är att kontakta oss för att diskutera vad du behöver hjälp med. Vårt fokus är alltid hållbarhet och därför ser vi till att återvinna eller återanvända en så stor del av materialet från rivningen som möjligt, vilket oftast sker på vår egen återvinningsanläggning i Malmskogen.

  • Familjeägt företag
  • Grundades 1946
  • Lång erfarenhet av entreprenad

Vi river allt

Du kan anlita oss för rivning av byggnader och fastigheter, men även broar, fundament och industrier. Tack vare vår kompetens kan vi även sanera farligt avfall innan byggnaderna rivs, samt att vi vid behov även erbjuder marksanering efter rivning. Vi erbjuder dig hjälp med allt från planering till utförande och vi fraktar även bort rivningsmaterialet på egen hand. Även undervattensrivning och rivning på hög höjd erbjuds när du anlitar oss på Jansson Entreprenad. Om du har behov av att riva innerväggar, golv eller verandor kan du kontakta oss för lättrivning, då används små maskiner och verktyg manuellt. Lättrivning kan också vara aktuellt i trånga utrymmen där stora maskiner inte kommer åt. För att bevara så mycket material som möjligt kan du också välja demontering.

Vad är kostnaden för en rivning Södertälje?

Att uppskatta ett generellt pris för ett rivningsarbete i Södertälje är en omöjlig uppgift då alla rivningar ser olika ut. Faktum är att många faktorer spelar in när det gäller att beräkna kostnaden, så som omfattningen på rivningen, vilken typ av byggnad som ska rivas, vilka material byggnaden består av samt vilka av våra maskiner som kommer att behövas för arbetet. För att få en kostnadsuppskattning råder vi dig att kontakta oss på Jansson Entreprenad och beskriva dina rivningsbehov. Vi försöker alltid ge dig en så rättvisande kostnadsuppgift som möjligt oavsett om du bara behöver hjälp med rivning eller även har behov av markanläggning eller marksanering. I många fall besöker vi platsen innan för att kontrollera förutsättningarna på plats.