Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vi utför sanering av farligt avfall i hela Sverige

Vår personal är utbildad och innehar erforderlig utbildningar och erfarenhet.

Sanering av farligt avfall – kontakta Jansson Entreprenad

Vi hjälper er med alla typer av saneringsarbeten av förorenade miljöer och byggnader med t.ex PCB, asbest, kvicksilver, dioxiner och andra farliga ämnen.

Att sanera farligt avfall ställer stora krav på korrekt hantering. Förorenad mark är ett vanligt problem på platser där det tidigare legat industrier eller andra typer av verksamheter där farliga material (ex metaller, olja) används. I äldre bostäder finns det ofta asbest och i äldre industrilokaler finns ofta spår av PCB, ämnen som är mycket farliga att komma i kontakt med. Även byggnadsmaterial som betong kan vara kontaminerad och behöva omhändertagas och köras till deponi. Med vår gedigna erfarenhet och utbildade personal kan våra kunder känna sig trygga med att vi tar hand om materialet på ett säkert och effektivt sätt, självklart följer vi alla lagar och regler för egenkontroller och dokumentation.

På Jansson Entreprenad utför vi bland annat:

  • Sanering och av rivningsarbeten av asbest
  • PCB sanering
  • Sanering av tungmetaller (t.ex arsenik, krom, kvicksilver, bly och zink)
  • Sanering av bensin och diverse oljor
  • Sanering av olika lösningsmedel

Vi arbetar efter våra egna dokumertrade rutiner i vårt eget verksamhetssystem som underlag för att underlätta och effektivisera arbetet på arbetsplatsen. För att kunna garantera ett korrekt handhavande har vi en egen återvinningsanläggning. På vår egen återvinning har vi kapacitet att hantera farligt avfall såsom asbest, PCB, metaller och andra kemikalier. På Jansson Entreprenad ser till att materialet hanteras på rätt sätt enligt gällande lagar och regler för att skapa en renare natur, utan gifter och föroreningar som kan skada både människor och djur.

Sanering av asbest

Asbest användes i stor utsträckning under 50-och 60 talet. Materialet var mycket populärt på grund av dess hållbarhet, smidighet, brandskyddande egenskaper och förmåga att isolera både värme och ljud. Tack vare dessa egenskaper användes asbest i flera olika sammanhang bland annat i eternitplattor för fasader på bostäder, ventilationskanaler i bostadshus och som isolering i varmvattenrör. Asbest användes också i stor utsträckning inom industrin, till exempel som bullerdämpning och i färg, fix och fog till kakel. Asbest finns fortfarande i väldigt många bostadshus runt om i landet och skapar problem vid renovering och rivning (läs om våra rivning tjänster).

Asbest är ofarligt så länge det sitter fast eller inkapslat. Det som gör asbest farligt är när materialet bryts sönder. Då bildas ett fint damm som är mycket farligt att andas in. Asbestfibrerna kan tränga långt ner i luftvägarna och är mycket hälsovådligt och cancerframkallande. Fibrerna är mycket små och mycket lätta, det gör att de svävar runt i luften under en lång tid. Därför är det viktigt att hantera materialet med både kunskap och försiktighet.

Asbest får inte användas idag men finns fortfarande i de byggnader som byggdes under 50-60 talet. Byggnader som funnits så pass länge att de behöver renoveras eller rivas för att göra plats för nya byggnader. Eftersom asbest är ett så farligt material finns särskilda föreskrifter för hur sanering av materialet ska hanteras. När det kommer till sanering av asbest ska du vända dig till ett företag som har rätta verktygen och kunskapen för att hantera materialet.

Kontakta Jansson Entreprenad för mer information om sanering av asbest.