Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vad är sanering av farligt avfall?

När man sanerar farligt avfall ställs enorma krav på en korrekt hantering.

Att det finns förorenad mark är ett vanligt problem på platser där det tidigare har legat industrier eller andra verksamheter som har använt farliga material som exempelvis metaller eller olja. I äldre bostäder finns det till exempel ofta farliga ämnen som asbest och i industrilokaler är det vanligt att det finns spår av PCB, dessa ämnen är väldigt farlig att komma i kontakt med. Det krävs därför byggentreprenader som har diverse tillstånd, kunskap och erfarenhet av att hantera detta farliga avfall både under själva markarbetet. Det krävs även att materialet hanteras på rätt sätt efter arbetet i form av återvinning och sortering.

Olika typer av sanering

En vanligt markarbete är sanering av asbest. Det här farliga ämnet användes i stor utsträckning under 1950- och 1960-talet. Flera egenskaper gjorde materialet populärt som hållbarheten, smidigheten, de brandskyddande egenskaperna och dess förmåga att isolera både ljud och värme. Tack vare alla dessa egenskaper användes asbest i eternitplattor för fasader på olika bostäder, för ventilationskanaler i bostadshus och även som isolering i varmvattenrör. Materialet användes också flitigt inom industrin som bland annat bullerdämpning och i färg, fix och fog till kakel. Idag får inte asbest användas men materialet finns fortfarande kvar i byggnader från den här tiden. Detta är byggnader som idag vanligtvis behöver rivas för att göra plats till nya byggnader eller renoveras.

Fram till 1960-talet användes PCB inom industrin och detta är ett samlingsnamn för hälso- och miljöfarliga kemikalier. Det här ämnet räknas som en långlivad organisk förorening och det innebär att det tar enormt lång tid att brytas ned. Det var längesedan som användningen av PCB förbjöds men det finns fortfarande kvar i marken och även i äldre lokaler, främst på industritomter och anläggningar. PCB är enormt farligt för både människor och djur och finns ämnet i marken behöver man ta bort stora mängder jord för att kunna säkerställa att det inte finns några spår kvar av kemikalierna. När man arbetar med PCB sanering finns det därför många regler och lagar man måste förhålla sig till. Bland annat får PCB-haltigt material bara transporteras av entreprenörer som har giltigt tillstånd från länsstyrelsen.

Hitta företag som utför sanering i Stockholm

Det finns flera faktorer som spelar in för att kunna veta omfattningen av markarbete och pris. Faktorer som har betydelse är bland annat mängden material som behöver schaktas, beskaffenheten på marken, antalet lastbilar som behövs för att flytta materialet och dessutom hur mycket material som kommer att behövas för att skapa en stabil grund att börja bygga på. Det man dock kan konstatera är att ett billigt markarbete oftast blir ett dyrt markarbete i slutändan, detta eftersom det kan behövas göras om, vilket gör att arbetet blir mycket dyrare än nödvändigt. Kontakta därför olika företag som erbjuder tjänster som sanering i Stockholm för att skapa en överblick över deras metoder och processer. Flera seriösa byggentreprenader arbetar med återvinning på ett korrekt sätt och många har också en egen återvinningscentral för att hantera de farliga ämnena på rätt vis.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Jansson Entreprenad.