Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Se ett urval från våra projekt nedan

Jansson Entreprenad i Linköping AB.

Brorivning Västjädra, Västerås.

Rivning byggnad Södermalm, Stockholm.

Jansson Entreprenad i Linköping AB

Bridge Demolition Kungens Kurva -

E4 Highway Stockholm, Sweden, Rivning

Rivning bro Kungens Kurva -

E4 Stockholm, Sweden, Rivning

ME Infrastipendiet 2020,

Jansson Entreprenad i Linköping AB

Bridge Demolition Roslags-Näsby -

E18 Highway Stockholm, Sweden, Rivning

Övrig information

2020-09-08

Totalentreprenad kostnad för schaktning

Att i samband med olika typer av markarbeten behöva schakta är nästintill oundvikligt. Det kan då vara smidigt att låta och göra det här som en totalentreprenad och med en kostnad för schaktning.

Läs mer här
2020-09-08

Skillnad mellan rivning och lättrivning

Vad rivning innebär har nog de allra flesta åtminstone någon uppfattning om. Vad är rivning? Att riva något innebär ju att demontera det, exempelvis en byggnad eller något annat, antingen för att kunna bygga något nytt, bygga om eller helt ta bort det. Man kan riva både helt och delvis, beroende på om det ska konstrueras något nytt på platsen eller om den befintliga byggnaden ska byggas om.

Läs mer här
2020-09-08

Allt du behöver veta om spontning

Tillfälliga och permanenta stödkonstruktioner som spontning gör det möjligt att utföra schaktarbeten med minimala markrörelser.

Läs mer här
2020-09-08

Guide till fräsning

En guide till fräsning av plast och de komplikationerna som finns vid fräsning av stål.

Läs mer här
2020-09-08

Vad innebär ett rivningskontrakt

Rivningskontrakt blir allt vanligare, speciellt inom storstäder. Det här innebär att du blir erbjuden ett kontrakt men inget besittningsskydd. Många tycker att det blir en osäker bostadssituation eftersom du kan tvingas flytta med kort varsel. Rivningskontrakt fungerar ungefär som ett förstahandskontrakt, förutom att hyresgästen inte har besittningsskydd på hyresrätten.

Läs mer här
2020-09-08

Behovet av marksanering

Marksanering kan behövas när det finns förorenad mark. Detta är oftast ett resultat av att det har funnits en miljöfarlig verksamhet tidigare. Sanering av förorenad mark är något som behöver utföras med stor kunskap och omsorg.

Läs mer här
2020-09-08

Tjänster som utförs av ett entreprenadföretag

Som entreprenadföretag jobbar vi på entreprenad. Det innebär att vi accepterar uppdrag till ett i förväg uppgjort pris, alternativt under andra prisformer, samt under förutsättningen att vi anser att uppdraget är möjligt och att budgeten är realistisk.

Läs mer här
2020-09-08

En titt på schaktningsarbete

För att ett bygge ska bli bra i slutändan är schaktning egentligen grunden.

Läs mer här
2020-09-08

Vad är asbestsanering

Asbest är ett material som användes i stor utsträckning under 1950–1960-talet.

Läs mer här
2020-09-08

När behöver du ha rivningslov

Om du ska riva delar av en byggnad eller hela byggnaden inom ett detaljplanelagt område, krävs det ofta ett rivningslov.

Läs mer här
2020-09-08

vad gör ett professionellt entreprenadföretag

Vad är en entreprenad? Företag som erbjuder entreprenader arbetar med att utföra uppdrag inom olika sorters markarbeten.

Läs mer här
2020-05-20

Rivningsföretag

Jansson Entreprenad är en av de mest erfarna och kompetenta rivningsföretagen inom industrin.

Läs mer här
2019-12-25

Vad är rivning?

Rivning handlar om att riva något för att sedan kunna skapa något nytt som till exempel när det sker en demolering av ett hus för att kunna bygga ett nytt hus eller något annat.

Läs mer här
2019-11-28

Vad är sanering av farligt avfall?

När man sanerar farligt avfall ställs enorma krav på en korrekt hantering. Att det finns förorenad mark är ett vanligt problem på platser där det tidigare har legat industrier eller andra verksamheter som har använt farliga material som exempelvis metaller eller olja.

Läs mer här
2019-11-26

Vad är markarbete?

För att grunden ska bli stabil och hållbar inför ett bygge av till exempel en byggnad är det viktigt att först förbereda marken. Detta kallas för markarbete.

Läs mer här
2019-11-26

Vad är återvinning av byggmaterial?

Inom bygg- och rivningsbranschen skapas det enorma mängder material som tillkommer vid olika arbeten.

Läs mer här
2019-11-26

En guide om schaktning

Det här är en typ av förberedande markarbete som är viktig att utföra inför ett uppförande av ett hus eller en anläggning av en tomt.

Läs mer här
2019-11-26

En guide om demontering

Demontering handlar om att en byggnad eller maskin monteras ned i flera delar som sedan sorteras.

Läs mer här
2019-11-26

Viktiga säkerhetsåtgärder för att utföra markarbete

Markarbete är farligt arbete och medför flera risker och olycksdrabbade situationer.

Läs mer här