Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-17

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Vad innebär ett rivningskontrakt?

Rivningskontrakt blir allt vanligare, speciellt inom storstäder. Det här innebär att du blir erbjuden ett kontrakt men inget besittningsskydd. Många tycker att det blir en osäker bostadssituation eftersom du kan tvingas flytta med kort varsel. Rivningskontrakt fungerar ungefär som ett förstahandskontrakt, förutom att hyresgästen inte har besittningsskydd på hyresrätten.

Fakta om rivningskontrakt

Ett rivningskontrakt är en tillfällig upplåtelse av en lägenhet eller bostad som i andra fall hade stått tom i väntan på en renovering. Tidigare har termen syftat på upplåtelse av uttjänta lokaler i väntan på en rivning. Nuförtiden är det mycket vanligare att man istället renoverar huset.

Rivningskontrakt gäller från tillträdesdagen och fram till dess att fastigheten eller byggnaden rivs eller helt byggs om och renoveras. Den här sortens kontrakt brukar vara mer förekommande för äldre fastigheter och byggnader. Det kan också vara en möjlighet att få tag på en lägenhet som har bra läge och låg hyra. Dock brukar en sådan fastighet ha relativt låg standard, eftersom den planeras att rivas eller renoveras.

Bridge Demolition Kungens Kurva - E4 Highway Stockholm, Sweden, Rivning

Vad kostar det att riva ett hus?

Det är en vanlig fråga och varje rivningsprojekt är inte det andra likt. Olika förutsättningar för projektet har stor betydelse och flera olika faktorer spelar in för att kunna avgöra kostnaden för en rivning. Några av dessa faktorer är följande:

1. Vilken omfattning som rivningsarbetet har
2. Vilka maskiner som kommer att behövas för att utföra rivningen
3. Vilken typ av byggnad det är som ska rivas
4. Vilken typ av material som byggnaden är byggd av

För att få ett kostnadsförslag är det bäst att ta kontakt med rivningsfirman som du vill anlita. Du kan också ta kontakt med flera entreprenader och be om ett kostnadsförslag, för att sedan kunna jämföra dessa.

Rivningslov för att riva hus

När du funderar på att riva ett hus brukar det ofta krävas ett rivningslov. Det här behövs för att kunna riva byggnader som finns inom ett detaljplanerat område, till exempel i storstäder. Där finns det en bestämd detaljplan för vad marken får användas till och vad som får byggas. Du ansöker om rivningslov hos kommunen och kom även ihåg att ta reda på om det överhuvudtaget är tillåtet att riva byggnaden.

Företag som är erfarna inom rivning i Stockholm

Om du funderar på rivning finns det flera företag i Sverige som utför den här typen av tjänst. Med lång erfarenhet och stor kunskap kan många aktörer på marknaden utföra rivning i Göteborg, Stockholm och andra städer eller orter i Sverige. Andra tjänster som kan behövas är demontering, marksanering eller schaktning. Många entreprenader erbjuder en helhetslösning och kan ta hand om flera, eller alla delar av projektet.

Följ oss på sociala medier!