Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Ett väletablerat företag med över 80 år i branschen som arbetar över hela Sverige.

Vi är miljöcertifierade sedan 2001-05-23.
Vi är kvalitetscertifierade sedan 2017-01-11.
Vi är arbetsmiljöcertifierade sedan 2020-06-25
ENTREPRENADFÖRETAG MED ÖVER 80 ÅR I BRANSCHEN

Vi utför entreprenader och tjänster i hela landet. Vi är lokalt placerade i Linköping, med egen fastighet i Malmskogen strax utanför Linköping i Östergötland”. Viss del av fastigheten drivs idag som ett kontors- och industrihotell. Vi har en egen återvinnings- och sorteringsanläggning som är uppbyggd på 65 000 kvadratmeter, på fastigheten Malmskogen. På vår återvinningsanläggning finns egen transportabel betongkross samt transportabel fliskross.

Företaget startade sin verksamhet 1943 inom åkeribranschen och blev aktiebolag 1963.
Idag omsätter företaget 90 miljoner kronor och sysselsätter ca 30 medarbetare och leds av tredje generationen Victor och Johan Jansson med flera duktiga personer i ledande position inom företaget.
Kjell Jansson Förvaltning AB är moderbolaget och äger 100 000m2 industritomt med flera verkstads och kontorsbyggnader med egen återvinningscentral som hanterar de flesta materialen.

Majoriteten av våra projekt består av egna totalentreprenader inom rivning och anläggningsarbeten. Organisationen kalkylerar och leder entreprenaderna i egen regi, oftast med egna resurser då kapacitet finns eftersom investeringar gjorts i generationer löpande.

Till en början så ägde bolaget egna bergtäkter runt om i Östergötland, krossade och bearbetade olika grus till olika fraktioner.

Behovet av leverans till kund gjorde att bolaget investerade i egna transportfordon. Med åren omformades bolaget till mer entreprenadverksamhet. Sedan 1990 har majoriteten av projekten bestått av rivningsarbeten.

Vi utför alla typer av rivningar stora som små. Företaget har över 25 års erfarenhet av rivning, vi har varit med från grunden när alla bestämmelser, lagar och krav tillkommit där av fått den erfarenheten vi har av att göra ett väl utfört jobb.

Samtliga våra entreprenadmaskiner är miljöklassificerade med det senaste vad det gäller miljö. Ingen maskin är äldre än tre år, vilket innebär att våra motorer är steg 3B. Vi har alla olika typer av rivningsredskap vilket leder till att rivningen utförs på ett så noggrant sätt som möjligt. Vi använder oss även av ett system kallat oilquick, som undviker onödigt oljespill och minskar även risk för arbetsmiljöolyckor.

Vi har idag 15st maskiner från 1.5 - 100 ton, samtliga är förberedda för rivning, och all rivningsutrustning till alla storlekar. Vår fordonspark med lastbilar är även dem de senaste vad gäller miljö där motorerna är Euro 6, klassade.

Våra maskinister innehar alla ID06, Säkerhet på väg, YKB-bevis samt förarbevis, vår saneringspersonal innehar asbestutbildning även de som leder projekt inom asbestsanering. Dem är även internt specialutbildade när det gäller rivning under ett flertal år.
Vi har en nollvision när det gäller osorterat material, som maskinisterna är väl medvetna om.
Allt rivningsmaterial sorteras noga och transporteras till godkända återvinningsanläggningar. För att säkerställa vår noll vision med osorterat material utför vi oftast så kallad selektiv rivning, Innan maskinerna tar vid.

Vi utför alla typer av rivning, bl.a. rivning av hotell, hyreshus, industrier, broar kajer, silos, stolplinjer, bankvalv, bunkers, växthus, stålsilos, marksanering, jobb under vatten och på höjden, fräsning, krossning av betong/asfalt.

Det är vår långa erfarenhet och vilja efter att ständigt göra kunden nöjd och vidare affärer som gjort oss till ett modernt rivningsföretag.

Företaget

Jansson Entreprenad AB, startade sin verksamhet 1943 inom åkerinäringen i Kisa Östergötland, av grundaren Sture Jansson och hans maka Marianne Jansson.
Under många år var företaget enbart inriktat på lastbilsenheter, allt från virkesbilar, grusbilar samt egna grus- och bergtäkter med tillhörande krossverk.

När sonen, Kjell Jansson, tog vid, strukturerades företaget om i en helt annan dignitet, då han under 1980-talet renodlade verksamheten, och en ny grundpelare uppstod.
ENTREPRENADMASKINER!

Arbetsområde

Arbetsområde är främst Östergötland med omnejd, samt södra och mellersta Sverige. Vi är lokalt placerade i Linköping, med egen fastighet Malmskogen strax utanför Linköping i Östergötland”. Viss del av fastigheten drivs idag som ett kontors- och industrihotell. Vi har en egen återvinnings- och sorteringsanläggning som är uppbyggd på 65000 kvadratmeter, på fastigheten Malmskogen. På vår återvinningsanläggning finns egen transportabel betongkross samt transportabel fliskross.

Vi finns primärt tillgängliga i orterna:

Entreprenadföretag i Stockholm

Även om Jansson Entreprenad är ett entreprenadföretag med rötterna i Östergötland utför vi såklart arbeten i hela landet med fokus på Stockholm. Här utför vi löpande avancerade schaktarbeten, rivningsarbeten och demontering av allt från brokonstruktioner till bostäder.
Vi som arbetar på Jansson Entreprenad är genuint intresserade av maskiner – vårt yrke är också vårt intresse. Detta gör att vi alltid strävar efter att utföra alla jobb på ett så professionellt och med så hög yrkesmässig nivå som är möjligt. Som en extra trygghet för våra kunder och medarbetare har vi medlemskap i ME (Maskinentreprenörerna), Svenskt Näringsliv, Sveriges Åkeriföretag och Byggnads.

Är ni behov av ett entreprenadföretag i Stockholm, tveka inte att ta kontakt med Jansson Entreprenad.

1943

Kjell Janssons farfar startade verksamhet och utförde vägunderhåll, transporter med häst och vagn. Företaget benämndes som Victor Jansson Speceri och diversehandel. 

1946

Investerade i grävmaskiner, hjullastare och transportfordon.

1950

Kjell Janssons far köper Kastman Åkeri i Kisa, och döper om verksamheten till Sture Jansson Åkeri och driver verksamheten som enskild firma fram till 1963. Vid denna tidpunkt drevs flertalet egna bergtäkter med försäljning av grusmassor.

1963

Nu ombildas verksamheten till aktiebolag och bedrivs fortfarande under bolagsnamnet Sture Jansson Åkeri AB. 

1970

Blir medlemmar i föreningen Ögräv. Detta medförde att vi utökade vår verksamhet inom mark och schaktarbeten. 

1980

Företaget växer och har nu över 30 anställda lastbilschaufförer. 

1982

Nu sker stora investeringar i entreprenadmaskiner, så som grävmaskiner, hjulgrävare och hjullastare.

1990

Nu sker ett byte av inriktning, där rivning blir en mer prioriterad tjänst och huvudsyssla.

1995

Företaget byter namn från Sture Jansson Åkeri AB till Jansson Entreprenad i Linköping AB.

1996

Närvaron i Linköping utökar och behovet av en egen fastighet blir ett faktum. Bolaget köper nu upp en egen industrifastighet i Malmskogen, Linköping. Innehåller kontor och verkstadslokaler med stora markytor för avfallshantering. 

2001

Företaget blir nu en av de tidigaste i branschen att inneha ett eget ledningssystem för Miljöcertifiering. 

2006

Sönerna Victor och Johan Jansson börjar nu bli verksamma i företaget som grävmaskinister.

2012

Man satsar nu på utveckling och kvalité i den egna maskinparken. 

2016

Victor och Johan börjar nu arbeta administrativ för en planerad expandering och utökar verksamhetsområdet från Östergötland till hela Sverige.

2017

Man blir nu kvalitetscertifierade

2020

Man innehar nu en arbetsmilljöcertifiering, vid detta årtal har man nu gått från 20 miljoner i omsättning till över 100 miljoner på 5 år. 

2023

Idag firar vi 80 år och omsätter 250 miljoner med 40 anställda