Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vi hjälper dig med rivning Uppsala

Vi på Jansson Entreprenad AB är specialiserade på rivning och entreprenad och kan hjälpa dig med alla typer av rivningsarbeten i Uppsala län. Vår specialistkunskap innebär att du även kan få hjälp med schaktning, sanering, spontning, fräsning, demontering och transporter. Vi återanvänder eller återvinner allt byggnadsmaterial och av de fordon vi använder är majoriteten miljöklassade. Jansson Entreprenad AB grundades redan 1946 vilket innebär lång erfarenhet av alla typer av rivningsuppdrag. Vårt fokus ligger på kvalitet, miljö och moderna lösningar i nära samarbete med dig som kund.

Skräddarsydda rivningslösningar

När du behöver hjälp med olika typer av rivning i Uppsala fokuserar vi på dina behov och förutsättningar. En viktig uppgift är att planera för hur avfallet ska tas om hand och vilka olika typer av transporter som behövs, då hållbarhet står i fokus. Efter själva rivningen transporterar vi bort allt material och på vår egen återvinningscentral återvinner vi sedan både miljöfarligt och vanligt byggnadsmaterial, samt återanvänder så mycket det går. Tveka inte att kontakta oss för alla typer av projekt, från enkla demonteringar till avancerade projekt som kräver vibrationsmätning.

Vi står till tjänst med flera typer av rivningsarbeten. Vårt mål är att utföra effektiva rivningar av såväl hus, fastigheter, broar, kajer, silos och fundament som rivningar på hög höjd och under vatten. Allt vårt arbete bygger på två viktiga kvaliteter där den ena är hårdvaran, vilket är våra speciellt utvalda maskiner i vår egen maskinpark. Genom regelbundna kontroller och underhåll håller vår utrustning högsta kvalitet. Den andra kvaliteten är våra kunniga medarbetare som genom långvarig erfarenhet och vidareutbildning kan ge högsta service till dig som kund.

Lättare rivning Uppsala

Det finns olika typer av rivning där vi skiljer på totalrivning och ombyggnadsrivning. Inom båda kategorierna skiljer vi också på tung och lätt rivning, där en tung rivning oftast innebär att ett helt hus demoleras. En lätt rivning kallas också selektiv rivning och utförs av mindre maskiner. Den här metoden används vid rivning av svåråtkomliga ytor som lägenheter, tak eller villor där stora maskiner inte får plats. Lättrivning kan också användas för att sortera och riva material innan stora maskiner tar vid och därmed uppnås minimal påverkan på miljön.

Allting som går att rivas med verktyg eller för hand sköts med lättrivning, vilket alltså kan vara ett bostadshus i Uppsala. Väggar, golv, möbler, garage och verandor är exempel på lätta rivningsprojekt. Vår verksamhet och personal har miljöcertifierats samt har alla tillstånd som krävs för att hantera farligt avfall. Därför har sanering blivit en stor del av vår verksamhet där det är viktigt att följa gällande miljölagar och regler. I äldre lägenheter kan det finnas asbest och på vår återvinningscentral hanterar vi även PCB samt olika kemikalier och metaller.