Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

NÄR BEHÖVER DU HA RIVNINGSLOV?

Om du ska riva delar av en byggnad eller hela byggnaden inom ett detaljplanelagt område krävs det ofta ett rivningslov. Är det utanför ett detaljplanelagt område krävs det oftast inte ett rivningslov om inte kommunen har infört en så kallad utökad lovplikt i områdesbestämmelser, du kan dock behöva göra en så kallad rivningsanmälan till byggnadsnämnden. 

I följande fall krävs det ett rivningslov för din rivning:

1. Om ett område har en detaljplan och kommunen inte har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
2. Om det är utanför ett område med detaljplan och kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det ändå krävs ett rivningslov.

Bridge Demolition Kungens Kurva - E4 Highway Stockholm, Sweden, Rivning

RIVNINGSLOV KOSTNAD

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked för rivningslov. Detta gäller även för tekniskt samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök såväl som andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Tekniskt samråd brukar krävas när det är mer komplicerade rivningsarbeten. När kommunen har fått in en ansökan och ser vad projektet handlar om kan de bedöma om det krävs ett tekniskt samråd eller inte.

Vill du veta avgifterna för att ta reda på din totala rivningslov kostnad för ditt renoveringsprojekt behöver du ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun.

NÄR SKA DU ANSÖKA OM RIVNINGSTILLSTÅND?

Det krävs inget rivningstillstånd om rivningen gäller ett gällande bygglov, ett gatuplan enligt markanvändnings- och bygglagen eller om det handlar om en vägplan som är enligt lagen om allmänna vägar. Du behöver inte heller något tillstånd om du ska riva en ekonomibyggnad utanför detaljplanen för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring eller någon annan motsvarande mindre byggnad. Detta med undantag om byggnaden anses ha historisk betydelse eller om den är arkitektoniskt värdefull. Mindre byggnader brukar vanligtvis vara ekonomibyggnader, skjul, skärmtak, lekstugor, hundkojor och liknande.

Även om du inte behöver något rivningslov måste du i många fall ändå göra en rivningsanmälan. När du lämnar in en rivningsanmälan använder du samma bilagor som vid en ansökan om tillstånd. Både anmälan och ansökan om rivningstillstånd lämnas till byggnadsnämnden. Handläggningstiderna är i snitt 30 dygn och beslutet fattas av byggnadsnämnden och de sammanträder ungefär 2 gånger varje månad.

KAN JAG RIVA UTAN RIVNINGSLOV?

Att bygga utan bygglov eller riva utan rivningslov är inget vi rekommenderar att göra. Det är ett lagbrott som definieras som “olovlig åtgärd” och kan komma att stå dig dyrt. Att riva utan rivningslov resulterar i en så kallad sanktionsavgift, böter med andra ord. Även om rivningslovet beviljas i efterhand måste sanktionsavgiften betalas. 

KONTAKTA JANSSON ENTREPRENAD FÖR PROFESSIONELL RIVNING I SVERIGE

Utöver rivning erbjuder vi även tjänster som demolering, schaktning och andra typer av markarbeten. Att samla samtliga tjänster hos samma leverantör kan medföra flera fördelar, bland annat att vi då tar ett helhetsansvar över hela projektet. Ta kontakt med Jansson Entreprenad, förklara vad du vill åstadkomma med arbetet så ger vi dig en offert inom kort.

Kontakta oss redan idag eller besök vår blogg för mer information om rivningslovkostnad och krav på när du behöver ansöka om rivningslov. Läs mer om vad rivningskontrakt, rivningsplan och rivningsanmälan innebär.