Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Rivningsfirma Eskilstuna

Om du har behov av rivning i Eskilstuna med omnejd kan du kontakta oss på Jansson Entreprenad. Vi utför högkvalitativ rivning i såväl Eskilstuna som resten av Sverige och det finns inget projekt som är för litet eller stort för oss att genomföra. Utöver rivningsarbete erbjuder vi även andra tjänster inom markentreprenad så som marksanering och schaktning. Allting sker med ett hållbart perspektiv i åtanke för att värna om vår miljö, samtidigt som kvaliteten och säkerheten också är på topp. Kontakta oss redan idag för att diskutera dina rivningsbehov.

Vi utför flera typer av rivningsarbete

Vi kan utföra flera typer av rivningsarbeten i Eskilstuna och vi försöker alltid hitta en skräddarsydd lösning utifrån kundernas förutsättningar. Oavsett om du är en privatperson som behöver riva ett garage eller ett företag som har behov av att riva en industribyggnad med farligt avfall kan vi stå till din tjänst. Vi utför rivning av hus, broar, kajer och silos samt att vi kan utföra rivningsarbeten under vatten och även på hög höjd. Du kan också anlita oss för lättrivning eller demontering om det finns behov av det.

Ingen arbete är för avancerad för oss, vi kan ta hand om invecklade projekt som kräver vibrationsmätning och även rivning i trånga utrymmen. Många gånger använder vi oss av selektiv rivning till en början för att enklare kunna sortera materialet och därmed återvinna eller återanvända det. Kostnaden för ett rivningsprojekt varierar stort beroende på vilken typ av projekt det handlar om och vi gör alltid vårt bästa för att utföra arbetet så kostnadseffektivt som möjligt. Därför använder vi enbart moderna maskiner och satsar hårt på våra anställdas utbildning.

Miljövänlig rivning Eskilstuna

Som rivningsfirma är det viktigt att ha kunskap om avfallshantering och som företag är det vårt ansvar att ta hand om rivningsavfallet. På vår mark i Linköping har vi en egen återvinningsanläggning där vi sorterar, återvinner och återanvänder allt material från er rivning. På så sätt gör vi miljön en tjänst och arbetar utifrån ett hållbart perspektiv. Våra moderna maskiner släpper ut så lite koldioxid som möjligt och de är aldrig mer än tre gamla. Vår återvinningsanläggning har såväl en betongkross som en fliskross som även kan transporteras vid behov.

Tack vare vårt miljöarbete har vi en ISO 14001 certifiering som innebär att vi följer de hårda lagkrav som gäller vid rivning och demontering. Vi möter kraven för högsta miljöklassning vilket vi är väldigt stolta över. Vi har också en ISO 9001 certifiering för vårt högkvalitativa arbete. Vår personal har de certifikat och bevis som behövs för miljöarbete, samt kunskap och erfarenhet av att hantera såväl farligt avfall som vanligt avfall. Vi har en nollvision för osorterat material och har som mål att återvinna och återanvända så mycket som möjligt.