Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Allt du behöver veta om spontning

Tillfälliga och permanenta stödkonstruktioner som spontning gör det möjligt att utföra schaktarbeten med minimala markrörelser. Beroende på markens beskaffenhet finns det olika typer av spontningsarbeten, exempelvis om schaktningen utförs i vatten eller marken är speciellt bergig och stenig. Det krävs kunskap och erfarenhet för att utföra dessa arbeten och på Jansson Entreprenad har vi lång erfarenhet av den här typen av arbeten.

Vad är spontning?

Företag som arbetar med tjänster inom exempelvis schaktning, vibrationsmätning och återvinning arbetar ofta också med spontning. Speciellt när man talar om schakt och schaktarbeten kan man ofta stöta på begreppet spontning men vad betyder begreppet? Vad är spontning? Spont är en stödkonstruktion som vanligtvis består av stål, trä, betong eller HD-polyeten och används till att ta upp jordtryck vid schaktningsarbeten. Sponten är oftast en tillfällig konstruktion som är till för att minimera markrörelse som skapar möjligheter att schakta inom ett visst område. Till exempel vid arbeten i vatten som brobyggen och rivning av broar används sponten runt om arbetsområdet för att göra det möjligt att pumpa ut vattnet.

Hur fungerar spontning och vad använder man det till?

Det används olika spont beroende på vad och var det ska schaktas, stålspont används exempelvis vid byggen av kajer vid hamnanläggningar, slussar, broar och andra arbetstillfällen där det kan uppstå en förskjutning i jordlager. Stålspont drivs ner i marken med hjälp av en maskindriven hejare eller hydraulhammare till skillnad mot HD-polyeten-spont som drivs ner med vatten och lufttryck. Företag som utför sådant arbete erbjuder också ofta andra tjänster som demontering och fräsning inom olika rivningsprojekt.

Fördelar med spontning

Det finns flera fördelarna med att arbeta med med den här typen av stödkonstruktioner som skapar större arbetsmöjligheter. Arbeten med spontning ökar säkerhet och möjliggör schaktningsarbeten som har minimala markrörelser som exempelvis brorivning eller byggnationer, sponten används där för att pumpa ut vatten. Beroende på markens beskaffenhet är det fördelaktigt att använda olika spont och metoder. Om marken exempelvis är extra fylld med block och sten kan borrad spont användas, detta innebär att glest utplacerade stålrör borras genom marken ner till berg och i takt med att jordmassorna schaktas undan fylls också utrymmet mellan stålrören med sprutbetong, stålplåtar eller plank. Konstruktionen kan också förstärkas med förankringsstag och hammarband.

Hitta spontning i Stockholm

För att kunna utföra ett bra spontningsarbete krävs både erfarenhet och utbildning och det är viktigt att använda rätta verktyg för rätt arbete. Vi är ett företag som arbetar med spontning i Stockholm och kan garantera att resultatet blir korrekt utfört och att spontningen blir utförd till ett bra pris. Kontakta oss på Jansson Entreprenad för mer information om våra tjänster eller läs mer om oss här på vår hemsida.