Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vad är återvinning av byggmaterial?

Inom bygg- och rivningsbranschen skapas det enorma mängder material som tillkommer vid olika arbeten.

För att genomföra ett effektivt miljöarbete är det viktigt att ta tillvara på materialet på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt se avfallet som en resurs och inte som en belastning. Det är därför väsentligt att samarbeta med företag som tar det här ansvaret seriöst och hanterar avfallet på ett miljövänligt vis.

Många företag som hanterar återvinning har oftast egna anläggningar där de säkerställer sorteringsprocesser och att det utförs på korrekt vis. De arbetar också ständigt med att förbättra miljöarbetet genom att minska på utsläpp från maskiner och effektivisera transporter. För att visa att de tar miljöarbetet på allvar och för att skapa extra trygghet, är många företag certifierade enligt ISO 14001.

Så ser processen för återvinning av byggmaterial ut

Undersökningar menar att ungefär 30 % av allt avfall i Sverige kommer från bygg- och rivningsbranschen. Exempelvis producerar enbart gruvindustrin mer avfall och detta betyder att det är viktigt som byggföretag att ligga i framkant för att ta vara på det material som uppstår och även att använda sig av begagnat byggmaterial vid nybyggen. Endast 50 % av den totala mängden av bygg- och rivningsavfall återanvänds idag och det finns som målsättning att år 2020 att återanvända eller återvinna omkring 70 % av det icke farliga avfallet som skapas från rivnings- och byggbranschen i Europa. Det är alltså en bra bit kvar att gå. Återvinning av byggnadsmaterialkostnad är en betydelsefull del i miljöarbetet.

Olika material som kan återanvändas som begagnat byggmaterial

Verksamheter som hanterar tjänster som schaktning kan återvinna och återanvända flera material till olika syften. Exempelvis är asfalt 100 % återvinningsbart och kan återanvändas flertalet gånger. Bly är ett väldigt giftigt material som brukar kunna finnas i rörfogar i äldre byggnader. Materialet behöver saneras, omhändertas och sorteras som miljöfarligt avfall. Ett annat exempel är betong som kan återanvändas som ballastmaterial, armeringen som finns i betongen sorteras som metallskrot och återvinns också.

Trä brukar eldas eller återanvändas beroende på om träet är tryckimpregnerat eller inte. Det är endast anläggningar som har tillstånd som får elda tryckt eller målat virke. Sten är ett material som krossas och återanvänds som dräneringsmaterial eller singel. Ofta är gamla diskbänkar tillverkade i zink och detta återvinns som metall. Gips är ett mångsidigt material som kan återanvändas till flera olika saker, bland annat som fyllnadsmaterial, gödsel på åkermark eller så kan det också skickas till anläggningar som specialiserar sig på att återvinna och återanvända gipset till att tillverka nya gipsskivor.

Hitta företag som hanterar återvinning i Stockholm

För att tackla den stora bostadsbristen i storstäderna både byggs och rivs bostäder i snabb takt. Då är det extra viktigt med återvinning av byggmaterial. I Sverige är vi duktiga på att värna om miljön och det finns flera företag som hanterar den här typen av arbeten i Stockholm och andra städer runt om i landet. Ta kontakt med olika företag som hanterar dessa arbeten för att få en uppfattning om hur de arbetar. Ofta kan det finnas tidigare recensioner, rekommendationer eller certifieringar som visar att företaget hanterar avfallet på ett miljövänlig och korrekt sätt.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Jansson Entreprenad.