Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Totalentreprenad kostnad för schaktning

Att i samband med olika typer av markarbeten behöva schakta är nästintill oundvikligt. Det kan då vara smidigt att låta och göra det här som en totalentreprenad och med en kostnad för schaktning. Som kund får man då en samlad kostnad som blir mer överskådlig och där allt ingår. Vad kostnaderna består i beror bland annat på vilken typ av arbete som ska utföras. Olika typer av schaktning nödvändiga olika typer av arbete och maskiner måste också påverkas schaktningspriset.

Olika typer av jord eller underlag som ska schaktas på verkar även den totala kostnaden för arbetarna. Hur stort arbete som krävs är också en faktor som spelar in: ska hela tomten jämnas tills inför ett husbygge eller ska ett större område grävas ut för ett efterlängtat poolbygge? Det kan i många faller kräva och större arbetsinsats än schaktning inför andra typer av mindre markarbeten som till exempel dräneringsarbeten på mindre ytor och liknande. Ibland behöver man även riva inom man kan schakta och gräva på tomten. Kanske står det en byggnad på marknad som behöver avlägsnas för att bygga nytt? Då kan du ofta behöva inkludera kostnaden för rivning i det totala priset. Andra saker som är verkliga priser är tippning av det som schaktats, restider för det anlitade företaget, rivning av växtlighet, tomtens sammansättning med avseende på berg och större stenar.

Vad är schaktning?

Vad är schaktning? Schaktning betyder att man gräver och förbereder mark inför till exempel byggen, dräneringar eller andra förändringar. Man behöver i princip alltid schakta när man ska bygga något, då marken behöver jämnas tills för att bygga ska kunna uppföras på en anläggning och stabilt underlag. När man ska bygga ett nytt hus, bygga ut sitt hus eller behöver dränera ska man alltid fundera över om man bör kontakta ett specialiserat företag för att utföra schaktning, då behöver tyngre specialfordon och en hel del kunskap om olika typer av schaktningsarbeten och underlag.

Olika typer av schaktning

Precis som det finns olika typer av schaktningsarbeten så finns det också olika typer av schaktning.
Olika typer av mark och jord skiljer sig åt i sin sammansättning, och kräver där olika typer av maskiner och arbetsmetoder. Större arbetare kräver också att man inte kan kartlägga den mark som ska schaktas så att man har en klar bild av vilken typ av jord det rör sig om och där man kan anpassa arbetet efter detta. Jord med mycket sten eller berggrund kräver ofta att man sprider bort stenen, medan lösare jord som innehåller mycket vatten eller lösa jordlager av till exempel sand kan kräva ett annat handlag för att kunna schaktas på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Några olika typer av schaktning är till exempel att schakta grus, singel och liknande material som används för dränering, att gräva inför husbygge, inför dragning av vatten och avlopp eller för att korrigera tomten på olika sätt.
Beroende på vilka maskiner som krävs och hur komplicerat arbetet är beroende på jordens eller markens sammansättning, kan betalna variera en del.
Man bör docka räkna med en grundkostnad på åtminstone 1000 kronor per kvadratmeter, inklusive maskiner, material och arbete. Män som förklarar ovan kan visa kostnaden kan variera stort beroende på arbete.

För att få veta mer om de olika typerna av att skapa som kan vara aktuella, är det alltid bäst att ta kontakt med ett specialiserat företag.