Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Vårt ledningssystem, beställarens trygghet!

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Vi har ett skräddarsytt kvalitet, miljö och arbetsmiljöledningssystem som leder och guidar oss mot att alltid vara uppdaterade och medvetna.

Vår ambition är att Jansson Entreprenad både intern och externt ska förknippas med miljötänkande och hållbarhetsarbete. Nedan listas våra riktlinjer inom Miljö, Kvalité och Arbetsmiljö.

Miljö

 • Jansson Entreprenad AB är specialister inom rivning, schakt samt återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial. Vår största miljöpåverkan sker vid utsläpp från maskiner.
 • Vi ska ständigt sträva efter att förbättra vårt miljö- och kretsloppstänkande så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
 • Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning och stödja effektiva miljökrav.
 • Vi skall öppet kunna redovisa miljöpåverkan och ha en miljödialog med kunder, medarbetare och andra intressenter.
 • Vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.
 • Vi ska vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit samt involvera våra leverantörer i vårt miljöarbete.
 • Vi ska involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete

Kvalitet

Jansson Entreprenad AB är specialister inom rivning, schakt samt återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial. Vi har mer än 60 års branscherfarenhet och kvalitet har alltid varit ett ledord.

 • Vi ska ständigt sträva efter att förbättra vårt kvalitets- och kretsloppstänkande så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
 • Vi ska arbeta med kundens behov och önskemål i fokus.
 • Vi skall öppet kunna redovisa vårt kvalitetsarbete och säkerställa en god dialog med kunder, medarbetare och andra intressenter.
 • Vi ska kontinuerligt sträva efter att förbättra kvaliteten genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.
 • Vi ska vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt kvalitetsarbete som en merit samt involvera våra leverantörer i vårt kvalitetsarbete.
 • Vi ska involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt kvalitetsarbete

Arbetsmiljö

Jansson Entreprenad AB är specialister inom rivning, schakt samt återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial. Vi har mer än 60 års branscherfarenhet och kvalitet har alltid varit ett ledord.

 • Vi samverkar med all vår personal i fråga om att identifiera och värdera risker och potentiellt ohälsosamma arbetsförhållanden på alla våra arbetsplatser.
 • Vi arbetar med våra anställdas behov och förutsättningar i fokus, i samklang med kostnadseffektivitet och leveransprecision till kunden.
 • Vi skall öppet kunna redovisa vårt arbetsmiljöarbete och säkerställa en god dialog med medarbetare, entreprenörer och andra intressenter.
 • Vi ska kontinuerligt sträva efter att förbättra oss och våra processer och på så sätt vara en långsiktigt hållbar och trivsam arbetsgivare.
 • Vi bevakar och säkerställer kontinuerligt att vi följer legala och andra bindande krav.
 • Vi ska involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt ledningssystem i för dem relevanta frågor.

Följ oss på sociala medier!