Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

En titt på schaktningsarbete

För att ett bygge ska bli bra i slutändan är schaktning egentligen grunden. Det krävs rätt förundersökningar och även kunniga yrkespersoner för att slutresultatet ska bli bra. Schaktning har enorm betydelse för att både kunna skapa en stabil grund och även för en plan yta till kommande byggnationer av anläggning eller hus. Arbetet handlar om att forma jorden men också att sedan föra bort den delen av jorden som grävs upp. Schaktning är betydelsefullt vid exempelvis nybyggnationer men är också viktig vid andra typer av underhållsarbeten och renoveringar.

Vad inkluderas i processen av schaktning?

Omfattningen av schaktningsarbete kan variera en hel del. Här beror mycket på vilket djup som schaktningen kräver. Det kan bero på markens beskaffenhet och om det finns risk för tjäle i marken. Detta betyder att vattnet i jorden fryser till en hård is. Om det är ett kallt klimat, stora mängder matjord och stora konstruktioner behöver grundläggningsdjupet vara större. Det är bra om entreprenaden också tar vara på fyllnadsmassorna och även forslar bort dessa.

Vad är det för pris på schaktning beroende på olika typer?

Det finns flera faktorer som spelar roll när det kommer till priset av ett schaktningsarbete. Exempelvis hur stort område som har behov av att schaktas, hur djupt det kommer behöva schaktas och även vilken typ av mark som schaktningen kommer att utföras på. Många byggentreprenader erbjuder schaktning för pris per meter. Om ett schaktningsarbete utförs på ett korrekt sätt kommer det se till att marken och jorden under en stor byggnad eller ett stort hus, klarar av den belastningen.

Hitta företag som utför schaktning i Sverige

I Sverige har vi flera företag som arbetar med rivning, schaktning och andra liknande byggarbeten. Om du letar efter företag som genomför schaktning i Stockholm finns det flera alternativ. Ett tips är att säkerställa så entreprenaden är certifierad enligt ISO 9001 och 140001. På det sättet kan du vara trygg i att arbetet kommer att ske på ett miljövänligt sätt. Om företaget har egna maskinparker brukar de också kunna klara de allra tuffaste miljöklassningarna och miljökraven.

Ta kontakt med flera företag som utför den här typen av arbeten och förklara vad du vill få uträttat. Det kan också vara enklare att ha samma leverantör till flera av dessa byggarbeten för de kommer då ta ett helhetsansvar över själva projektet. Företag som erbjuder den här typen av tjänster brukar vanligtvis ha omdömen eller referenser som du kan kolla på för att få en mer klar bild över bolaget och dess projekt.