Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-17

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Vi utför rivningar i hela Sverige.

Vi är ofta en totalentreprenör hos våra beställare. Vi river allt från mindre och större bostadshus till större industrier och broar.

Janssons Entreprenad är en rivningsfirma som erbjuder skräddarsydda rivningslösningar baserade på dina behov och förutsättningar. Vårt mål är att tillgodose industrin med effektiva och specialiserade rivningstjänster utifrån ett hållbart perspektiv, då en av de viktigaste aspekterna inom rivning är planering av hur avfallet ska tas hand om.

Vårt rivningsarbete bygger på två olika kvaliteter som också genomsyrar hela Janssons Entreprenad som rivningsfirma:

 • Kvalitet i “hårdvara”: 
    Vår kvalitet i “hårdvara” syftar till vår maskinpark som består av noga utvalda maskiner av hög kvalitet för att kunna passa alla typer av rivningsarbete och rivningsprojekt våra kunder är i behov av. Vi genomför kontinuerligt noggranna kontroller av våra maskiner och utför regelbundet underhåll för att vår maskinpark ska hålla högsta kvalitet.
 • Kvalitet i “mjukvara:
    Vår kvalitet i “mjukvara” syftar till Janssons Entreprenad medarbetare och den kompetens och mångåriga erfarenhet vi innehar. Vi satsar hårt på utbildning och utveckling och ger alla inom Janssons Entreprenad möjligheten och utrymmet att uppnå sina ambitioner.

  Det är vårt aktiva arbete med dessa två kvaliteter som gör att vi kan erbjuda dig som kund något utöver det vanliga.

Rivning byggnad Södermalm, Stockholm. Jansson Entreprenad i Linköping AB

VÅRT RIVNINGSARBETE

Med en lång erfarenhet, kompetenta rivningsarbetare och en av Sveriges modernaste maskinparker tar vi oss an rivningsarbete över hela landet. Jansson Entreprenad är en rivningsfirma som utför stora som små rivningsarbeten över hela Sverige, allt från invecklade projekt som kräver vibrationsmätning till simpla demonteringsprojekt. Vi tar hand om rivningsmaterialet och återvinner eller återanvänder i största möjliga mån. Hos oss får du skräddarsydda helhetslösningar där vi hjälper dig genom hela processen: från planering och utförande, till specialtransporter av material. Vi utför rivning av:

 • Broar
 • Byggnader
 • Hus
 • Fastigheter
 • Silos
 • Alla typer av fundament
 • Kajer
 • Rivning på hög höjd
 • Undervattensrivning
 • Industribyggnader

Jansson Entreprenad är ett rivningsföretag som utför samtliga projekt med största möjliga hänsyn till miljö och säkerhet. Tack vare våra moderna maskiner minskar vi utsläppen av koldioxid samtidigt som vi utför ett effektivare rivningsarbete.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och möter kraven för högsta miljöklassning och de hårda lagkrav som finns för miljö vid demontering och rivning. Vi har också möjligheten att återvinna och hantera miljöfarliga material på vår egen återvinningscentral där vi också kan återvinna och återanvända byggnadsmaterial.

VAD KOSTAR RIVNING?

Vi får ofta höra frågan: “Vad kostar det att riva ett hus?” eller “Vad är priset för att riva en byggnad?”

Tyvärr finns det inget självklart svar på dessa frågor då varje rivningsprojekt inte är det andra likt och innebär olika förutsättningar beroende på en rad olika faktorer. Dessa inkluderar:

 • Rivningsarbetets omfattning
 • Vilka maskiner som behövs för att genomföra rivningen
 • Vad för typ av byggnad som ska rivas
 • Vad för material byggnaden är gjord av

Vill du ha en kostnadsuppskattning rekommenderar vi dig att kontakta oss på Janssons Entreprenad rivningsföretag direkt. Vi hjälper dig att se över dina rivningsbehov och vad det kan tänkas kosta i slutändan.

PROFESSIONELL RIVNINGSFIRMA

Janssons Entreprenad startade sin verksamhet redan 1947. Vi har sedan vår start fortsatt att växa och utvecklas för att kunna tillgodose industrin med olika typer av effektiva lösningar för allt från rivning och demontering, till fräsning och spontning. Vårt rivningsarbete bygger på mottot: “Nothing is impossible, the impossible just takes a little longer”. Det betyder helt enkelt att inget uppdrag är för stort eller komplext för oss och vi älskar att sätta tänderna i utmanande rivningsarbeten.

Är du på jakt efter ett rivningsföretag i Göteborg för att riva en bro, eller behöver du ett rivningsfirma i Stockholm för att demolera ett hus? Då har du kommit rätt! För mer information om vad rivning är och hur vi som rivningsfirma arbetar är du varmt välkommen att kontakta oss på Janssons Entreprenad direkt. Du kan även läsa användbara guider och tips och råd om rivning direkt på vår blogg.

vi finns verksamma i:

Följ oss på sociala medier!