Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

VAD KOSTAR DET ATT RIVA ETT HUS?

“Vad kostar det att riva ett hus?” är en av de vanligaste frågor vi på Jansson Entreprenad får höra. Tyvärr finns det inget universellt svar på den. Varje rivning är i slutändan unikt. Rivningsprojektets förutsättningar har stor betydelse för hur mycket det kostar att riva hus och det finns ett flertal faktorer som påverkar det slutgiltiga priset. 

Har du ett hus som behöver rivas och vill ta reda på hur mycket det kommer kosta? Kontakta Jansson Entreprenad och berätta detaljerat om projektet enligt nedan faktorer så ger vi dig ett kostnadsförslag på att riva ditt hus.

FAKTORER SOM PÅVERKAR PRISET FÖR ATT RIVA HUS

Vi kommer gå djupare i varje faktor längre ned, men här är en kort sammanfattning över de faktorer som påverkar kostnaden att riva hus:

1. Storlek på huset
2. Åtkomst till rivningsplatsen
3. Byggmaterial
4. Farliga material (Asbest eller mögel)
5. Ytterligare konstruktioner
6. Rensning av träd eller buskage
7. Avstånd till återvinningscentral

STORLEK PÅ HUSET

Storleken på huset påverkar den totala kostnaden att riva hus. Desto större huset är, desto längre tid tar det att rivas och städas upp efter rivningen, och desto mer material och avfall som måste hanteras och fraktas bort.

HUSETS TILLGÄNGLIGHET

Är byggnaden högt uppe på en stenig tomt utan någon ordentlig uppfart? Eller är det en byggnad mitt i city bredvid en befolkad gångväg eller aktiv väg? 

Allting från underlag, lutningen som leder upp till byggnaden och kringliggande område påverkar dess åtkomst. Är byggnaden på en svårtillgänglig plats försvårar det framfarten av rivningsutrustning och maskiner, samt transportfordonens möjlighet att forsla material och avfall. Desto mer komplex miljö, desto mer resurser krävs för att komma fram, och därmed ett högre pris.

HUSETS MATERIAL

Påverkas kostnaden för att riva hus av det material huset är gjort av? Hur mycket kostar det att riva ett tegelhus? Dessa är frågor vi jämt får höra, och ja, materialet byggnaden är tillverkad av kan ha en stor påverkan för hur mycket det kostar att riva hus. 

Ett hus av timmer är generellt billigare att riva än ett hus av tegel eller betong eftersom de är tyngre material som kräver specialutrustning. 

FARLIGA MATERIAL I HUSET

Om ditt hus byggdes någon gång mellan 1920 och 1990 är sannolikheten stor att asbest användes i dess konstruktion. Numera är det förbjudet att använda asbest i byggnader på grund av att det utgör en allvarlig hälsorisk. Rivning av byggnader med asbest kräver stor yrkesskicklighet och måste utföras med stor precision och varsamhet. Material med asbest är generellt tre gånger så dyrt att riva som standardbyggmaterial på grund av specialistens kunskaper samt det extra arbetet och hanteringen som krävs.

Samma sak gäller när det kommer till mögel eftersom materialet måste tas hand om av en erfaren yrkesman med specialkompetens.

ANDRA KONSTRUKTIONER SOM BEHÖVER RIVAS

Om andra konstruktioner behöver rivas i anknytning till huset kommer detta också kosta extra av samma anledning som om huset skulle vara större: längre tid att riva, mer material att forsla bort.

TRÄD ELLER BUSKAGE I VÄGEN

Precis som för ovan punkt; finns det träd eller buskar i vägen som förhindrar antingen rivningen eller dina planer för ombyggnationer och som behöver rivas läggs det till som pålägg på det totala priset.

AVSTÅND TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL

Desto längre det är från din byggnad till en återvinnings- eller deponeringsanläggning ju högre blir transportkostnaderna, och därmed det slutgiltiga priset

KOSTNAD RIVA HUS - KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Jansson Entreprenad erbjuder skräddarsydda helhetslösningar anpassade efter dina behov och förutsättningar. Inget uppdrag är för stort eller komplext för oss. Anlita oss för snabb, säker och hållbar rivning av hus. Har du fler frågor och funderingar om vårt riva hus-pris? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Följ oss på sociala medier!