Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vi använder oss av olika typer av hydrauliska fräsar monterade på grävmaskin.

Denna metod är mer säker för både arbetare och omgivning.

Fräsning – effektiva lösningar

Vi utför alla typer av fräsning- stål, betong, sten, asfalt, metall och tjäle med effektiva och moderna metoder. Med rätt kompetens och en av de mest uppdaterade maskinparkerna i landet ser vi till att jobbet blir gjort!
Fräsen och skivfräsen används flitigt hos oss. Fräsning gör det möjligt att med stor precision utföra kontrollerad rivning (vår erfarenhet av rivning) och sågning av betong (även armerad), kabelschakt, rörgravar, kalksten samt hård tjäle där rivningssnitt inte behöver vara perfekt. Vi kan utföra planfräsning av betong, asfalt och även fräsning av stål och andra metaller (Med en kapskiva som fungerar på samma sätt som en vinkelslip. En kapskiva roterar och skär materialet så rivningen kan ske i sektioner.)

Vid sågning är hydrauliska skivfräsar mycket mer effektiva än hydraulhammare, betongsågar, vajersågar och betongsaxar. Skivfräsen skär fort genom betongen och frigör betongblock som lyfts bort och krossas. Det gör att arbetsplatsen snabbt blir frigjord för andra arbeten. Detta möjliggör också selektiv rivning där man har möjlighet att endast ta bort de delar av konstruktionen som är skadad eller behöver bytas ut. Förut var sågning av typen vajersågning, betongsågning de enda rådande metoderna för den här typen av arbeten, skivfräsarna är både säkrare för operatören och ett mer effektivt alternativ. Vi har med hjälp av skivfräs gjort en del revolutionerande projekt – gång och cykeltrafik pågick genom container som skydd under tiden som vi sågade upp körbanan och lyfte bort den i bitar med våra grävmaskiner.

På Jansson Entreprenad vet vi att effektivitet och flexibilitet är A och O för att snabbt kunna möta marknadens efterfrågan och krav. Med den senaste tekniken effektiv fräsning och fräsningsteknik kan vi utföra fräsning i betong och metall.

Betongfräsning – effektivt och resursbesparande

Fräsen kan anpassas efter användningsområde, med olika fräshuvuden eller fräshjul. Med en skivfräs kan vi snabbt och effektivt riva betongkonstruktioner i sektioner eller fräsa betong eller asfalt.

Att fräsa bort delar av betonggolv med hjälp av betongfräsning är både en klimat och resursbesparande lösning eftersom inte all betong behöver tas bort. Om till exempel betongplattan i en industribyggnad är delvis kontaminerad av oljor och klassas som förorenad kan dessa delar fräsas bort och den resterande, friklassade betongen kan återanvändas i anläggningsändamål.
Den kontaminerade betongen som vi fräser bort omhändertar vi och transporterar till godkänd avfallsmottagare.

Ren betong tar vi antingen hand om på vår egen återvinningsanläggning där vår utbildade personal har både kompetensen och erfarenheten för att sortera och bearbeta materialet till avsättningsbara fraktioner. Betong som inte är kontaminerad kan återanvändas som fyllnadsmassor eller förstärkningslager i vägar och planer. Vi ombesörjer bortforsling av materialet där vi antingen transporterar material till våra egna återvinningscentraler i Linköping eller, tack vare våra goda kontakter i branschen, kör materialet till annan återvinningscentral.

Vid rivning av till exempel motorvägsbroar, där rivningen måste ske fort och allra helst nattetid för att störa trafiken så lite som det är möjligt är skivfräsar mycket effektivt. I vanliga fall används ofta upp till tio maskiner med hydraulhammare och betongsaxar. Vi har utfört ett flertal brorivningar där vi istället för att riva hela konstruktionen kan kapa ner sektioner och plocka bort dem bit för bit med en grävmaskin eller kran. En långsammare metod men kräver trafiken detta och brokonstruktionen klarar av det så är det en möjlighet. Dessutom gör det lättare för oss att hålla det rent och snyggt på arbetsplatsen.

Fräsning i stål och metall – hydraulisk fräs med kapskiva

Vi kan också utföra fräsning i stål och metall. Med rätt maskiner levererar vi stålfräsning med hög precision av högsta kvalitet. Vår moderna maskinpark gör att vi är mycket effektiva och flexibla för att kunna leverera efter våra kunders önskemål och specifikationer när det kommer till stålfräsning och fräsning av andra metaller.

Kontakta Jansson Entreprenad för mer information om fräsning, specialtransporter, spontning eller våra andra tjänster.