Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

En guide till fräsning av plast och de komplikationerna som finns vid fräsning av stål

För att följa de regler och krav som ställs på marknaden behöver byggföretag och entreprenader ständigt förbättra sig för att arbetet ska ske på ett flexibelt och resursbesparande sätt. Det krävs erfarenhet och kunskap för projekt som rivning och sågning av betong.

Vad är fräsning?

Sedan de första fräsmaskinerna började tillverkas under 1800-talet har de blivit vanliga för projekt inom byggbranschen, speciellt vid arbete med broar, vägar och andra behov av fräsning av berg, sten eller andra hårda material. Med hjälp av den här nutida bearbetningsmetoden går det att utföra rivning och sågning av betong, kabelschakt, kalksten och rörgravar med stor precision och hård tjäle som inte behöver perfekt rivningssnitt.

Fördelarna med fräsning

Bearbetningsmetoden och utrustning har utvecklats en hel del genom tiderna för att öka säkerheten och skapa en snabbare och effektivare process. Säkerhet och flexibilitet är viktiga faktorer inom arbetet och genom att fräsa bort delar av betonggolv behöver inte all betong tas bort och är därför både mer klimat- och resursbesparande. Det finns flera fördelar med den här moderna metoden:

1. Ökar säkerheten

Många farliga och kraftfulla verktyg finns på en byggarbetsplats och därför är säkerheten det allra viktigaste. Med tiden har fräsmaskinerna blivit mycket säkrare och exempelvis de hydrauliska skivfräsarna skär snabbt genom betongen och frigör betongblock som sedan lyfts bort och krossas. För högsta möjliga säkerhet inom byggprojekt är det alltid bra att anlita entreprenader och byggföretag som ebjuder tjänster inom fräsning och har lång erfarenhet och kunskap om arbetet.

2. Modern teknik

Även om tekniken har funnits länge och kan än idag fortfarande göras manuellt av erfarna hantverkare, så har den både effektiviserats och förbättrats tack vare den tekniska utvecklingen. Den datoriserade tekniken är att föredra då datorer kan uppnå mer exakthet och stora fräsbord kan beskära material som är alldeles för tunga för människor och kräver därför datorstyrda industrirobotar.

3. Möjliggör snabb och effektiv produktion

Möbler och andra produkter kan produceras snabbt tack vare automatiserad fräsningsteknik som producerar fort och till ett lågt pris, på så vis kan dagens industri möta den stora internationella efterfrågan.

Hur ser processen ut?

Processen och utrustning ser olika ut beroende på hur byggprojektet är planerat. Exempelvis kräver rivning av motorvägsbroar speciella omständigheter och arbetet behöver utföras fort och under nattetid för att inte störa trafiken för mycket. Då är skivfräsar det mest effektiva, tillsammans med hydraulhammare och betongsaxar används ett tiotal maskiner för snabb rivning. Fräsning av plast utförs genom CNC-bearbetning vanligen i moderna anläggningar och detta är ett sätt att producera detaljerade plastdelar. Allt från detaljer till svarvning av plattor utförs med denna maskin. CNC står för Computer Numerical Control och är ett system som först blir matad med en ritning och sedan fräser arbetsstycken efter underlag. Endast CNC-operatörer får hantera dessa system, de programmerar in ritningen i maskinen och övervakar produktionen.

Vid fräsning av stål finns flera olika komplikationer och faktorer som spelar in för att påverka huruvida arbetet och projektet blir enkelt eller svårt. En av de saker som har betydelse är hur stålet tidigare har tillverkats och värmebehandlas. Det rör sig ofta om större volymer och mer komplicerade resultat vid fräsning av sten eller stål, därför behövs ofta datoriserade metoder som CNC-system.

Olika typer av fräsmaskiner

När de första fräsmaskinerna började tillverkas blev de väldigt vanliga inom vapenindustrin och används nu flitigt inom byggbranschen. Vilken utrustning som behövs vid arbetet beror på vad man försöker åstadkomma.

1. Skivfräs - används flitigt inom rivning och sågning av betong och metall bland annat.
2. Tornfräs - förknippas vanligen med de kända Bridgeport-fräsarna.
3. C-stativ - stora industriella produktionsfräsar
4. Horisontalborrmaskiner - större noggrannare fräsmaskiner
5. Bäddfräs - alla fräsar där spindelhuvudet hänger på en slid som löper upp och ner för att sätta fräsen i arbete
6. Planhyvlar - kallas också för hyvelmaskiner och är en träbearbetningsmaskin med roterande kutter med knivar.

Hitta entreprenader och byggföretag som erbjuder fräsning i Stockholm

Det är alltid bra att ta kontakt med entreprenader och byggföretag som har gedigen erfarenhet och kunskap att kunna utföra arbetet så effektivt och smidigt som möjligt. Det finns flera verksamheter som kan genomföra projektet på ett säkert sätt och ge ett marknadsmässigt pris för fräsning av plast i Stockholm. Företag som har verkat inom branschen har ofta återvinningscentraler och maskinparker för att kunna säkerställa miljövänlig återvinning av avfall och effektiva arbetsmetoder.