Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Jansson Entreprenad: 80 år av innovation och miljöansvar inom rivningsbranschen

Framtidsinriktade rivningslösningar med Jansson Entreprenad

Jansson Entreprenad har byggt upp en solid grund av expertis och erfarenhet under våra 80 år i rivningsbranschen. Vi är ett företag som ständigt strävar efter att ligga i framkant när det gäller teknik och metodik, särskilt inom miljövänliga rivningsprocesser. Vår förståelse för branschens utmaningar har lett oss till att möta behoven hos försäkringsbolag, byggherrar, byggledare och byggkonsulter och specialiserat oss ytterligare inom brandrivning, brandsanering och miljöinventeringar.

Vår organisation är rustad för olika entreprenadformer och uppdrag. Vi verkar ofta mot den offentliga sektorn varför vi är både vana och bekväma med att verka under formen ABT06 Totalentreprenad. Vi är idag fördelande om respektive 5-10 Tjänstemän i städerna Göteborg, Linköping och Stockholm. Även maskinparken är fullt rustad att utföra rivning av större industrilokaler till enskilda villor. Jansson Entreprenad innehar egenägda transportfordon och rivningsmaskiner utrustade med den senaste tekniken och miljöklassning. ISO9001, 14001 & 45001 är några av våra certifieringar.

Snabb och ansvarsfull återställning efter brandskador

Miljösanering och miljöbedömning efter en brand är inte bara en tjänst – det är en nödvändighet. Brandhändelser kan orsaka omfattande skador och frigöra farliga ämnen som kan påverka både människors hälsa och miljön. Jansson Entreprenad tar sig an dessa utmaningar med en omfattande ansats som inleds med en noggrann miljöbedömning. Vårt team kartlägger omfattningen av skadorna och identifierar de specifika riskerna för att kunna planera en effektiv och säker rivning och saneringsprocess. 

Vid situationer då brand uppstår är såklart tiden viktig. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda en offert inom två-tre dygn från vår första kontakt. Vår flexibilitet och omfattande resurser gör att vi kan påbörja både rivning och sanering över hela landet inom en vecka, oavsett projektets storlek eller komplexitet. Vi säkerställer alltid att rätt klassning och rätt typ av material  transporteras till godkända avfallsmottagare. 

Efter att saneringsarbetet är slutfört, tillhandahåller vi en detaljerad rapport över genomförda åtgärder och resultatet av saneringen, vilket garanterar transparens och ansvarsskyldighet. Spårbarheten har alltid varit prioriterad hos oss, som i sin tur resulterat till våra starka relationer och förtroende genom åren. 

Ta gärna kontakt med vår kalkylavdelning för rådgivning, konsultation och prisuppgifter.