Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vad är asbestsanering? 

Asbest är ett material som användes i stor utsträckning under 1950–1960-talet. Det var väldigt populärt på grund av materialets hållbarhet, brandskyddande egenskaper, smidighet och dess förmåga att kunna isolera både ljud och värme. Bland annat användes materialet i eternitplattor för fasader på byggnader, som ventilationskanaler i bostäder och som isolering i varmvattenrör. Även industrin använde det här materialet en hel del, både som bullerdämpning och inom färg, fix och fog i kakel. Idag får inte asbest användas längre men det finns fortfarande kvar i byggnader som byggdes under den här tidsperioden. Detta innebär att när renovering och rivningar av dessa byggnader ska utföras, måste asbesten saneras av professionella företag.

Är asbestsanering farligt?

Materialet asbest är ofarligt så länge som det är fast eller inkapslat. Men när materialet bryts ner blir materialet farligt. Det bildas ett fint damm som är enormt farligt att andas in både för människor och djur. Därför finns det speciella föreskrifter för hur sanering av asbest ska hanteras. Man behöver anlita företag som har kunskap och verktyg för att hantera den här typen av tjänster på ett ansvarsfullt sätt. De små fibrerna som skapas när materialet bryts sönder är små och lätta vilket gör att de svävar runt i luften under en längre tid.

Vad kostar asbestsanering?

För att kunna avgöra hur omfattande asbestsanering och pris kommer vara måste man genomföra ett asbestprov. Det är först då som man vet i hur stor omfattning materialet finns och även hur pass farligt det kommer vara att sanera. Ta kontakt med flera olika företag som hanterar den här typen av arbete för att se hur de genomför arbetet och kontrollera att de kan utföra det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det finns flera företag som hanterar sanering i Stockholm av olika farliga material.

Hitta företag som erbjuder sanering i Sverige

Det finns flera företag som utför asbestsanering i Stockholm. Även om asbest inte får användas sedan 1980-talet finns det fortfarande kvar i många byggnader och ställer till med besvär vid rivningar och renoveringar. Asbestfibrer som bildas när materialet bryts sönder kan tränga långt ner i luftvägarna och det är väldigt cancerframkallande. Det är därför viktigt att företag följer de särskilda föreskrifterna som finns vid sanering i Stockholm. Det är också bra om företaget har egen återvinning för att kunna garantera rätt hantering av materialet även efter saneringen. Detta för att skapa en renare natur som inte har föroreningar och gifter som kan skada både djur och människor.