Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Få hjälp med rivning Stockholm

Om du är i behov av att riva en fastighet, silo, bro eller industribyggnad är vi en erfaren rivningsfirma i Stockholm. Vi erbjuder ett brett utbud högkvalitativa rivningstjänster som utförs av kompetent personal med moderna maskiner. Jansson Entreprenad grundades redan 1946 och sedan 25 år tillbaka har större delen av våra projekt varit rivningsarbeten. Vi erbjuder också fräsning, schaktning, marksanering och demontering samt totalentreprenad inom markanläggning. Du kan kontakta oss via kontaktformulär, e-post eller telefon för att diskutera dina behov så kan vi ge dig en kostnadsuppgift.

Vårt rivningsarbete

Jansson Entreprenad AB erbjuder rivning i Stockholm med omnejd. Vi skräddarsyr lösningarna utifrån dina behov och har fokus på jordnära kundrelationer så att du kan känna dig delaktig i projektet från början till slut. Våra rivningstjänster är effektiva och specialiserade samt att vi alltid arbetar utifrån ett hållbart perspektiv. Vi återvinner och återanvänder så mycket material vi kan och har en egen återvinningscentral i Malmskogen. Planering av hur avfall ska tas om hand är en viktig del av rivningsarbetet och all vår personal är väl insatta i miljöarbete.

Det finns i princip ingenting vi inte kan riva, inget arbete är för avancerat eller stort för oss. Vi erbjuder rivning av hus, broar, fundament, silos och kajer, samt att vi kan utföra rivningsarbeten såväl på hög höjd som under vatten. Vi sköter allt från planeringen till utförandet och rivningen sker alltid på ett säkert sätt. Om du har ett invecklat projekt som kräver vibrationsmätning kan du lita på att vi har den kompetens som behövs, detsamma gäller om du har behov av att sanera farligt avfall innan rivningen.

Miljövänlig rivning Stockholm

Allt vårt arbete sker utifrån ett hållbart perspektiv med miljön i fokus. Vår maskinpark innehåller nästan uteslutande miljöklassade maskiner, vilket innebär ett minimalt utsläpp av koldioxid. Dessutom är våra maskiner aldrig äldre än tre år vilket innebär att de är effektiva att arbeta med. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och uppfyller kraven som ställs för högsta miljöklassning, samt att vi följer de hårda lagar som finns gällande miljö vid rivning. Många gånger börjar vi med en selektiv rivning för att enklare kunna sortera materialet innan maskinerna tar vid.

Jansson Entreprenad AB har en nollvision för osorterat avfall och vi försöker även att återanvända och återvinna så mycket av materialet vi kan. På vår egen återvinningscentral kan vi hantera såväl rivningsavfall som farligt avfall på ett säkert sätt. Vi har också schakttippar som kan ta emot stora schaktmassor utan problem. Vår återvinningsanläggning har även en portabel betongkross och en portabel fliskross som är till stor hjälp vid många projekt. Om du vill veta mer om vårt miljöarbete får du gärna fråga oss i samband med vår kontakt.

Vad kostar en rivning i Stockholm?

Priset för en rivning i Stockholm varierar stort beroende på många faktorer, så som rivningens omfattning, vilka av våra maskiner som behövs till rivningsarbetet, vilken typ av byggnad som ska rivas samt vilka material den består av. Vi ger dig alltid en kostnadsuppgift och kan även besöka området för att kunna ge en mer rättvisande prisuppgift. På Jansson Entreprenad är vi alltid tidseffektiva och försöker hitta en så bra lösning som möjligt utifrån just era behov. Inget rivningsprojekt är det andra likt och detsamma gäller för kostnaden.

Du kan kontakta oss via vårt kontaktformulär för en kostnadsfri offert, var noggrann med att ange så mycket information du kan om projektet för att vi ska kunna göra en bra beräkning. Om du behöver andra tjänster än enbart rivning kan vi alltid ge dig en samlad prisuppgift för hela projektet. Priserna för våra övriga tjänster varierar också utifrån just dina behov och förutsättningar, så som områdets storlek samt vilka typer av maskiner vi kommer att använda för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt.