Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Skillnad mellan rivning och lättrivning

Vad rivning innebär har nog de allra flesta åtminstone någon uppfattning om. Vad är rivning? Att riva något innebär ju att demontera det, exempelvis en byggnad eller något annat, antingen för att kunna bygga något nytt, bygga om eller helt ta bort det. Man kan riva både helt och delvis, beroende på om det ska konstrueras något nytt på platsen eller om den befintliga byggnaden ska byggas om.

Rivning betyder dock inte bara att riva det som är konstruerat, det betyder också att det avfall som uppstår måste sorteras och tas om hand på ett korrekt sätt. En hel del av det material som exempelvis hus och andra konstruktioner är gjorda av, kräver att det avfall som uppstår efter en rivning sorteras och återvinns eller destrueras på ett sätt som uppfyller krav både med hänsyn till miljö, men också med tanke på arbetsmiljö och hälsa.

Det finns också något som brukar kallas lätt rivning. Lätt rivning utförs ofta för hand med mindre verktyg eller maskiner och skillnaden mellan rivning och lättrivning brukar oftast vara att den förra utförs med tyngre maskiner och av större objekt.

En annan skillnad mellan rivning och lättrivning kan sägas vara att rivning, eller tungrivning, oftast omfattar ett helt hus eller en hel byggnad av något slag, medan en lättrivning kan vara av delar av en byggnad.

Lätt rivning

Rivning och lättrivning kan ofta gå hand i hand i samma rivningsarbete. Processen kan ofta inledas med en lättrivning där farligt eller återvinningsbart material avlägsnas för hand eller med handhållna verktyg innan större delar av, eller hela, byggnaden rivs med maskiner.

Lättrivning kan därför ibland också vara för sanering, det vill säga att man sanerar byggnaden från farligt avfall innan den rivs helt och hållet.

Lättrivning avser också inledande rivning av till exempel väggar och interiörer innan den tyngre rivningen tar vid. Lättrivning kan också utföras när en byggnad ska byggas om och exempelvis planlösningar och ändamål ändras. Vid en lätt rivning rivs då innerväggar för att skapa plats för nya, exempelvis vid en mer omfattande renovering.

Med lätt rivning kan man också avse rivning av till exempel golv eller inre tak och andra delar av byggnaden som inte är bärande konstruktioner och som inte kräver de allra tyngsta maskinerna.

Både rivning och lättrivning utförs av företag specialiserade på detta. Man bör därför ta kontakt med ett företag som är specialiserat på olika typer av rivning för att få råd kring hur processen bör gå till.