Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Rivningtjänster Örebro

Om du är i behov av hjälp med rivning i Örebro med omnejd har du hittat rätt. Vi kan hjälpa dig med allt inom rivning och vi arbetar med alla typer av kunder, både små privatkunder och stora byggentreprenörerna. För oss är alla lika viktiga och vi gör alltid vårt bästa för att göra dig nöjd med slutresultatet. Du kan kontakta oss för kostnadsuppgift och råd angående just ditt projekt. Jansson Entreprenad grundades redan 1946 och är ett familjeföretag som idag drivs av tredje generationen Janssons.

Alla typer av rivningsarbeten

Vi på Jansson Entreprenad kan hjälpa dig med alla typer av rivningsarbeten i Örebro, oavsett om du vill riva en fastighet, en bro eller en industribyggnad står vi till tjänst. Vår erfarenhet sträcker sig också till rivning under vatten och rivningsarbeten på hög höjd. Det finns inget projekt som är för stort eller litet för oss och vi antar gärna utmanande arbeten. Vi hjälper dig med allt från planeringen till utförandet och vi har även kompetensen att utföra sanering, marksanering och demontering om du har behov av det.

Vi hjälper givetvis också till med att transportera bort rivningsmassorna efter utfört arbete. Det gör vi på bästa möjliga sätt rent miljömässigt då vi sorterar, deponerar, återanvänder eller återvinner massorna. I de fall marken under den rivna byggnaden är kontaminerad på något sätt, vilket är vanligt i till exempel industrimiljöer, så kan vi också erbjuda tjänster inom marksanering. Innan rivning har vi också möjlighet att utföra sanering av farligt avfall likt asbets och kvicksilver från byggnaden. Det är fördelaktigt att anlita samma firma för att genomföra allt arbete rent ekonomiskt.

Rivning Örebro - hög standard gällande kvalitet och miljö

Vi tar miljön på stort allvar och har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. ISO-certifieringen garanterar att vi följer de krav som ställs på företag gällande hur vi jobbar med att minimera vår miljöpåverkan. Vi är också kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, vilket i stort innebär att vi alltid sätter kunden i främsta rummet. Det betyder även att vi hela tiden har en hög grad av kostnadsmedvetenhet som grund när vi planerar våra arbeten, då vi strävar efter att utföra ett så kostnadseffektivt arbete som möjligt.

Att vi är ISO-certifierade innebär att vi kan jobba som underentreprenörer åt de stora byggföretagen och fastighetsägarna, men det är också en stor fördel för våra privatkunder. Det utvecklingsarbete som ligger bakom certifieringen och de arbetsmetoder som följer av den är givetvis något som återspeglas i allt vi gör, så oavsett vad du behöver ha rivet kan du känna dig trygg när du anlitar oss på Jansson Entreprenad. Vi har en nollvision för osorterat material och alla våra anställda är väl medvetna om vår strävan efter hållbarhet.