Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

En guide om schaktning

Det här är en typ av förberedande markarbete som är viktig att utföra inför ett uppförande av ett hus eller en anläggning av en tomt.

Schaktning handlar om att forma jorden och även föra bort den del av jorden som grävs upp. Det här är väsentligt för att få fram en plan yta som det sedan går att bygga på. Markarbetet är också betydelsefull för att skapa en yta för kablar, dräneringsrör och VA-ledningar.

Vikten av schaktning

Schaktningsarbetet har stor betydelse för att skapa en stabil grund och plan yta vid byggnationer av hus eller anläggningar. Det är en väsentlig del vid nybyggnationer men kan även behöva utföras vid andra typer av renovationer och underhållsarbeten. Inför att arbete av den här typen är det betydelsefullt att upprätta en kontrollplan som säkerställer att jorden beter sig enligt de förväntningar som finns.

De geotekniska förutsättningarna på den arbetsplats där schaktning utförs är viktig att ta reda på. Grundvattennivån är extra viktig att kontrollera och undersöka innan den här typen eller andra markarbeten kan genomföras. Beroende på jordtyper finns det olika risker som exempelvis tjäle, som betyder när vattnet i jorden fryser till hård is, samt jordskred.

Att se kostnad för schaktning som en investering

För att själva byggandet ska bli stabilt och bra i slutänden är schaktning en väsentlig del. Genom att utföra detta arbete innan uppförandet av ett hus kan framtida problem och kostnader undvikas. Det krävs korrekta förundersökningar och yrkespersoner som är kunniga för att ett sådant här arbete ska utföras på ett rätt sätt. När ett väl utfört schaktningsarbete har skett ser det till att marken och jorden under ett stort hus eller en stor byggnad klarar av belastningen. Den här typen av arbeten bör därför ses som en investering och inte bara som en kostnad.

Hitta företag i Sverige som utför tjänster som schaktning i Stockholm

Många företag i Sverige som utför den här typen av tjänster erbjuder också andra byggrelaterade arbeten som exempelvis demontering och fräsning. För att hitta företag i Sverige som erbjuder den här typen av byggarbeten är det säkrast att ta kontakt med olika företag och förklara vad du vill få uträttat. Kostnaden för schaktning kan variera beroende på flera faktorer. Vid arbete av ett dike kan kostnaden exempelvis bero på bredden och djupet på diket. Om arbetet sker vid kallt klimat, stora mängder matjord och stora konstruktioner är det viktigt att grundläggningsdjupet är större. Det här kan alltså variera från projekt till projekt.

Det kan även vara enklare att använda samma leverantör till flera byggarbeten eftersom de då kan ta ett helhetsansvar över projektet. Flera företag utför schaktning i Stockholm och genomför arbetet på ett säkert och effektivt sätt. Det är också vanligt att dessa företag har egna maskinparker för att kunna klara de allra tuffaste miljökraven och miljöklassningarna. För att vara säker på att arbetet utförs på ett miljövänligt vis kan det också vara värt att kolla upp om företaget är certifierade enligt ISO 14001.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Jansson Entreprenad.