Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänsterna som presenteras nedan med modernt tänk, miljö och framförallt kvalité i fokus.

Vi blir er kompletta leverantör där vi alltid tillgodoser kundens behov och förväntningar.

Vi har en ständig strävan efter att anta nya utmaningar. Våga uppleva våra jordnära kundrelationer.

Specialiteter

Jansson Entreprenad AB, Erbjuder förutom ordinarie schaktningsarbeten, även erfarenhet, kompetens & kunskap genom utförandet av det följande:

Rivning, Spåntning, Transporter, Schaktning, Fräsning, Demontering, Sanering, Lättrivning, Specialtransporter, Marksanering

Rivning

Vi utför stora som små rivningsarbeten över hela Sverige.

Demontering

Demontering av olika byggnader och installationer.

Schaktning

Totalentreprenader inom mark och anläggning i hela Sverige.

Fräsning

Vi utför alla olika typer av hydraliska fräsningar.

Spontning

Vi utför olika entreprenader inom spontningsarbeten.

Transport

Transporter bland annat maskiner, byggander och material.

Sanering

Saneringsarbeten av förorenade miljöer och byggnader.

Lättrivning

Allt ifrån mindre lättrivningar till större rivningsprojekt.

Marksanering

Vi erbjuder totalåtaganden inom sanering av förorenade markområden.