Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-17

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Vad är rivning?

Rivning handlar om att riva något för att sedan kunna skapa något nytt som till exempel när det sker en demolering av ett hus för att kunna bygga ett nytt hus eller något annat.

Om byggnadens delar som inte är bärande tas bort både invändigt och utvändigt och stommen förblir kvar, bedöms det vanligtvis inte som en rivning. Om allt på en byggnad tas bort förutom grunden bedöms detta som en rivning, likaså om till exempel en veranda på en byggnad tas bort – det klassas också som rivning. För att genomföra rivningsarbeten på ett ansvarsfullt sätt är det bra att ta kontakt med olika företag som hanterar dessa arbeten på ett professionellt vis. När en rivning har genomförts ska materialet som tagits bort skickas för återvinning för att inte skada miljön och många byggentreprenader har egna återvinningsstationer för att göra detta smidigt och enkelt.

Bridge Demolition Roslags-Näsby - E18 Highway Stockholm, Sweden, Rivning

Vad räknas som rivningsarbeten?

Det finns flera typer av rivning som bland annat ombyggnadsrivning, håltagning, total rivning eller bilning. Ombyggnadsrivning brukar delas upp i två kategorier – lättrivning och tungrivning. Lättrivning brukar handla om att riva exempelvis innerväggar medans tungrivning brukar innebära att riva bärande konstruktioner, exempelvis stål eller betong. Håltagning och bilning brukar handla om att göra hål i hårda material som exempelvis betong. Beroende på vad syftet med rivningen är används det olika tekniker av rivning och demolering. Rivningar kan bland annat utföras av:

  • Byggnader
  • Broar
  • Fastigheter och hus
  • Silos
  • Kajer
  • Industribyggnader

Hitta företag som utför rivningsarbeten i Sverige

I Sverige finns det flera företag som erbjuder tjänster som rivning och demolering. Speciellt i storstäder där byggnader och infrastruktur rivs och konstrueras om eller bygger nya – är behovet större. Med gedigen kunskap och erfarenhet tar rivningsföretag i Stockholm hand om olika typer av rivningar och även hanterar avfallet på ett miljövänligt sätt. Rivningsarbeten handlar inte bara om själva rivningen, det är många regler, lagar och bestämmelser som måste följas och det är viktigt att rivningsföretag gör detta.

Speciellt i storstäderna ställs det stora krav på hantering och logistik i väldigt trånga miljöer, bland annat med intilliggande byggnader som självklart inte ska ta skada under rivningsprocessen. För att utföra detta på bästa möjliga sätt är det bland annat väsentligt att maskinförare innehar kompetens och även yrkesskicklighet. Se också till att välja ett rivningsföretag i Göteborg eller andra delar av Sverige som är certifierade enligt ISO 14001 för att vara säker på att kraven för miljöklassning och andra hårda lagkrav följs på ett korrekt vis.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Janssons Entreprenad.

Följ oss på sociala medier!