Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-17

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Vad är sanering?

Sanering betyder i grund och botten rengöring, en grundlig sådan. Inom byggbranschen avser man oftast avgiftning eller bortrensning av farliga eller giftiga ämnen när man pratar om sanering. 

Så vad är sanering av farliga ämnen?

Det kan till exempel handla om att avlägsna farliga ämnen eller material i gamla byggnader som ska renoveras. Exempel på detta är de farliga materialen PCB och asbest som finns i en hel del äldre byggmaterial. Det finns många anledningar till att sanera byggnader från både asbest och PCB: 

1. Miljö- och hälsofaktorer är de viktigaste
2. PCB är ett samlingsbegrepp för över 200 olika ämnen som kallas polyklorerade bifenyler. Dessa har länge använts i till exempel färg, plast, fogmassa, golvmassa och andra byggnadsmaterial
3. PCB är extremt giftigt och har visat sig leva kvar i organismer som utsätts för de olika ämnena
4. Trots att PCB inte längre är tillåtet att använda vid tillverkning sedan över 40 år tillbaka i tiden, finns ämnena kvar i till exempel byggnader uppförda innan förbudet trädde i kraft

Vad är PCB-sanering?

Alla äldre byggnader som innehåller PCB måste saneras. Den som äger byggnaden är enligt PCB-förordningen ansvarig för att inventera och planera för sanering. Fastighetsägaren är även ansvarig för att avfallet hanteras på ett korrekt sätt. En sanering av PCB är nödvändig för alla hus och fastigheter byggda under en viss period, 1956-1973. Saneringen måste föranmälas till myndigheter innan den påbörjas, och man är då som fastighetsägare också ansvarig för att meddela hur avfallet ska tas om hand efteråt. Genom att anlita ett företag som är experter på olika typer av byggnadssaneringar, kan fastighetsägaren försäkra sig om att allt går rätt till och att avfallet även hanteras på rätt sätt efteråt. Hos ett saneringsföretag kan du även ibland få hjälp med den föregående inventeringen av PCB i byggnaderna som krävs

Sanering av asbest

1. Asbest är ett mycket hälsofarligt ämne som länge användes i en uppsjö olika byggnadsmaterial
2. Även om detta inte längre är tillåtet vid tillverkning, finns asbest kvar i många byggnader och fastigheter 
3. Asbest orsakar bland annat cancer, och arbetare inom byggbranschen är särskilt utsatta, men även boende i byggnader med asbest kan påverkas
4. Asbest kan finnas på många olika ställen, exempelvis i fogar, som brandskydd och i färg
5. Vid renovering av byggnader ska man i så stor utsträckning som möjligt ta bort de byggnadsdelar som innehåller asbest 

När du ska påbörja en sanering av asbest är det viktigt att ta kontakt med ett specialiserat företag som har alla tillstånd och den kompetens som krävs. Det är viktigt både för att skydda de personer som ska arbeta med saneringen och för att försäkra sig om att saneringen går till på ett korrekt sätt. Avfallet måste sedan tas om hand enligt alla regler, för att skydda både människa och miljö. Innan en renovering eller en ombyggnad är det också väldigt viktigt att inventera var i byggnaden det finns asbest för att detta ska kunna saneras i samband med ombyggnationen. Det är viktigt att det företag man anlitar följer det regelverk som Arbetsmiljöverket har satt upp för hantering av asbest i olika situationer och miljöer.

Följ oss på sociala medier!