Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Vad är rivningsmaterial?

Oavsett om det är en komplex lägenhetsanläggning eller ett mindre bostadshus som ska rivas, uppstår alltid avfall. Det är oerhört viktigt att avfallet hanteras på rätt sätt och att korrekt återvinning av rivningsmaterialet sker.
 
Med vad är då egentligen rivningsmaterial?
 
Rivningsmaterial syftar till byggnadsmaterial så som:

- Betong
- Trä
- Papper
- Metall
- Isolering
- Glas
- Farligt avfall i form av asbest, kvicksilver och bly

Återvinning av rivningsmaterial

För att nyttja våra naturresurser på ett effektivt sätt används avfallsklassificerat överskotts- och rivningsmaterial i allt större utsträckning vid nya anläggningsarbeten.
Material som ofta återanvänds är grus, sten, tegel och betong som främst används till grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.
 
Vi får ofta höra frågan: vilket rivningsmaterial som är mest återanvänt och till vad man använder det till? Svaret är stål. Detta på grund av dess tillgänglighet, lätta vikt, hållbarhet, styrka och relativt låga pris, samt att det kan återvinnas i oändligheten. Det används på flera olika sätt, bland annat i form av ett "stålskelett" som är en ram för själva byggnaden som tjänar som ett stöd för golv, tak och väggar. Det finns också i form av armeringsstål för armering av betong för att öka dess styrka och stabilitet.
 
För att bygg-och rivningsmaterial ska kunna återanvändas ska det:  

… inte kunna brytas ner.  
… inte reagera med andra typer av material.
… inte omfatta miljöskadliga ämnen.
 
Rivningsmaterial så som asbest, kvicksilver, PCB och bly ska därför inte återanvändas. Istället krävs varsam och noggrann sanering och hantering av materialet.

Vår återvinningscentral

Jansson Entreprenad är ett rivningsföretag som utför samtliga projekt med största möjliga hänsyn till miljö och säkerhet. Tack vare vår moderna maskinpark minimerar vi utsläppen av koldioxid i samband med våra rivningsarbeten och på vår egen återvinningscentral ser vi till att miljöfarligt material hanteras korrekt. Vi återvinner och återanvända byggnadsmaterial i största möjliga mån - alltid med hållbarhet och miljövinst i fokus.

Kontakta oss

Har du frågor kring rivningsmaterial eller vill du ha en kostnadsuppskattning för ditt rivningsprojekt? Kontakta oss på Jansson Entreprenad redan idag, så hjälper vi dig med allt som faller inom ramen för rivning.   

Följ oss på sociala medier!