Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-17

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Sanering av farligt avfall har blivit en stor del av vår verksamhet.

Vår personal är utbildad och innehar erforderliga certifikat och bevis.

Sanering av farligt avfall har blivit en stor del av vår verksamhet. Vår personal är utbildad och innehar erforderliga certifikat och bevis.

För att maximalt uppnå minimal miljöpåverkan sker alltid en lättrivning där vi sorterar och selekterar innan grävmaskiner kommer på plats.

Vi har samtliga tillstånd för hantering av allt farligt avfall och ser till att alltid följa lagar och föreskrifter. 

Följ oss på sociala medier!